Charita Opava uzavírá středisko Domov Agápe

06.09.2005 - V roce 2002 zřídila Charita Opava terapeutickou komunitu pro drogově závislou mládež Domov Agapé. Již od zrodu bylo toto zařízení provázeno mnohými problémy, přesto drtivou většinu se jich podařilo vyřešit. Zařízení se stalo jakýmsi průkopníkem v dlouhodobé péči o děti a mládež, kteří mají problém s drogou.
V roce 2002 zřídila Charita Opava terapeutickou komunitu pro drogově závislou mládež Domov Agapé. Již od zrodu bylo toto zařízení provázeno mnohými problémy, přesto drtivou většinu se jich podařilo vyřešit. Zařízení se stalo jakýmsi průkopníkem v dlouhodobé péči o děti a mládež, kteří mají problém s drogou.

Po 2,5 létem provozu (v lednu t.r.) byl ředitel Charity Opava nucen kvůli nedostatku finančních prostředků Domov Agapé na přechodnou dobu uzavřít. Proběhla řada jednání a pokusů o oživení tohoto jedinečného projektu. O znovuotevření v březnu roku 2005 rozhodl zájem široké veřejnosti. Na základě celostátní kampaně na podporu Domova Agapé se podařilo shromáždit prostředky na další fungování.

  "Těchto prostředků nebylo bohužel tolik, abychom zabezpečili celoroční nepřetržitý provoz. Na provoz takovéhoto zařízení potřebujeme spolupráci a podporu státních institucí, které se nám bohužel i přes četná jednání na různých úrovních nedostalo", uvedl ředitel Charity Opava Jan Hanuš.

"Kvalita je pro nás důležitá u všech projektů, které provozujeme. To platí samozřejmě i o TK Domov Agapé. Při nedostatku financí nelze tento projekt kvalitně provozovat. Proto nastala situace, kdy jsem byl nucen ukončit pracovní poměr všem zaměstnancům střediska.

Konec jednoho projektu je pro mne (a nejen pro mne) nepříjemná a bolestná ztráta. Věřím však, že ukončení jednoho projektu zavdá příčinu alespoň k diskusi o potřebnosti zařízení pro drogově závislé děti"
, dodal Jan Hanuš.

Děkujeme partnerům