Charita Opava se účastní projektu výzkumu vlivu epidemiologické situace na seniory

26.03.2021 - Charita Opava se spolu s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity účastní projektu, který odborně vyhodnotí poznatky z poskytování zdravotních a sociálních terénních služeb seniorům v době koronakrize. Jeho výsledkem bude vytvoření manuálu pro zvládání podobných krizových situací, monografie o závěrech výzkumu a také aktualizace učebních osnov. Získané poznatky by rovněž měly napomoci sestrojení nového zařízení, které umožní přímý kontakt klienta s pracovníkem.

Veřejnou soutěž na tento projekt, ve které zvítězila Fakulta veřejných politik, vyhlásila Technologická agentura ČR. V důsledku epidemiologické krize totiž došlo k významným zásahům do poskytování všech sociálních a zdravotních služeb. Cílem projektu je navrhnout nové postupy v době krize a originální technologii pro komunikaci s klientem. Poznatky o působení viru hovořily o seniorech jako o nejohroženější sociální skupině. Významným způsobem se proto změnily i podmínky poskytování sociálních a zdravotních služeb této ohrožené kategorii. Pří výzkumu se tak využívají zkušenosti z praxe profesionálních pracovníků Charity Opava i studentů, kteří v době krize nastoupili do takzvané pracovní povinnosti. 

Velkým přínosem může být také sestrojení nového komunikačního přístroje. Současné technologie nouzového přivolání pomoci jsou totiž často postaveny tak, že komunikace neprobíhá přímo mezi seniorem a sociálním pracovníkem. Problémy, které to může přinášet, může odbourat chystaný elektronický přístroj, prostřednictvím kterého bude možno pomoc přímo zavolat, ale i v opačném směru ověřit stav seniora. Bude mít také záložní zdroj energie pro případ nenadálých krizových situací a výpadků. Uplatní se zejména u seniorů žijících o samotě či ve vzdálenějších lokalitách.

Zájem o výsledky výzkumu již projevila Charita Česká republika, která je bude moci aplikovat na území celé republiky do praktické činnosti všech poskytovatelů terénních sociálních služeb.

Děkujeme partnerům