Charita Opava představuje nový projekt PRA-PO-ZA

06.10.2005 - CHARITA OPAVA PŘEDSTAVUJE NOVÝ PROJEKT PRA-PO-ZA Charita Opava se dlouhodobě zabývá otázkou zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Mezi zaměstnanci organizace je mnoho lidí se zdravotním znevýhodněním (dříve ZPS) či postižením. Nepracují pouze v chráněných dílnách, ale také v rámci ostatních středisek Charity Opava na různých pracovních pozicích. Celkem v organizaci pracuje téměř 180 zaměstnanců. Více než 50% z nich jsou lidé se zdravotním znevýhodněním či postižením (v přepočteném počtu). Můžeme tedy říci, že dáváme pracovní příležitost poměrně velkému počtu těchto osob. Přesto bychom rádi naši nabídku a možnosti ještě rozšířili. Otázkou je jak, když v současné době nemůžeme přijmout další zaměstnance? Dá se udělat něco jiného?
Charita Opava se dlouhodobě zabývá otázkou zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Mezi zaměstnanci organizace je mnoho lidí se zdravotním znevýhodněním (dříve ZPS) či postižením. Nepracují pouze v chráněných dílnách, ale také v rámci ostatních středisek Charity Opava na různých pracovních pozicích. Celkem v organizaci pracuje téměř 180 zaměstnanců. Více než 50% z nich jsou lidé se zdravotním znevýhodněním či postižením (v přepočteném počtu). Můžeme tedy říci, že dáváme pracovní příležitost poměrně velkému počtu těchto osob. Přesto bychom rádi naši nabídku a možnosti ještě rozšířili. Otázkou je jak, když v současné době nemůžeme přijmout další zaměstnance? Dá se udělat něco jiného?

Odpověď jsme našli ve výzvě Úřadu práce Ostrava v rámci OPRLZ (Operačního programu lidských zdrojů) v grantovém schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci této výzvy jsme projekt s názvem PRAPOZA podali a uspěli jsme ve výběrovém řízení. Projekt byl podpořen.

PRAPOZA znamená PRAXE - PODPORA - ZAMĚSTNÁNÍ.

Projekt je zaměřen na osoby se zdravotním znevýhodněním či postižením, ženy s malými dětmi, osoby s nízkým vzděláním a osoby starší 50 let, evidovaných na úřadu práce, případně osoby, jejichž pracovní místo či návrat na něj je ohroženo (např. ženy na mateřské dovolené). Nabízí se otázka, proč hovoříme o zaměstnání, když víme, že v současné době nemůžeme více lidí zaměstnat? Protože cílem projektu je najít těmto osobám vhodné pracovní uplatnění na trhu práce, a to zejména na otevřeném trhu práce.

Nabízí se otázka, proč hovoříme o zaměstnání, když víme, že v současné době nemůžeme více lidí zaměstnat? Protože cílem projektu je najít těmto osobám vhodné pracovní uplatnění na trhu práce, a to zejména na otevřeném trhu práce.

Tohoto cíle chceme dosáhnout především prostřednictvím těchto aktivit:
 1. Pracovní praxe
  • bude probíhat v rámci různých středisek Charity Opava. Rozsah praxe bude 3 měsíce a bude zaměřena např. na obchodní aktivity, administrativu, pečovatelské úkony atd. V rámci Chráněných dílen sv. Josefa vznikne tzv. "cvičná dílna", která bude zaměřena na získání základních praktických dovedností, zejména u lidí s větším zdravotním znevýhodněním či postižením.
 2. Sociální podpora
  • bude poskytována všem "praktikantům" v individuální míře kvalifikovanými sociální pracovníky. Cílem individuálního plánování bude napomoci nalezení pracovního uplatnění.
 3. Školení a poradenství
  • v jehož rámci "praktikanti" absolvují např. program vzdělávání a osvojení si praktických dovedností (pracovně-právní minimum, komunikační dovednosti, PC atd.) a budou mít možnost využít služeb bezplatného občansko-právního poradenství v konkrétních individuálních záležitostech.
 4. Aktivním vyhledáváním práce
  • Charita Opava již nyní zaměstnává společně s Úřadem práce Opava poradkyni pro osoby se zdravotním znevýhodněním a postižením. Její pracovní náplň tvoří nejen poskytování informací těmto osobám a zaměstnavatelům týkající se dané oblasti, ale také aktivní vyhledávání vhodných pracovních míst.
  Službu považujeme za efektivní a v rámci projektu ji chceme posílit a rozvinout. Souběžně se zahájením pracovní praxe s průběžnou sociální podporou, školením a poradenstvím budou pracovnice ve spolupráci s jednotlivými "praktikanty" aktivně vyhledávat vhodná pracovní místa.
Účastníci praxe si sice nevydělají peníze, ale zato získají mnoho zajímavých nejen pracovních zkušeností, které jim napomohou při hledání pracovního místa. Všem "praktikantům" budeme každý den praxe hradit jízdné na místo výcviku (v ceně MHD), stravenku a ženám s malými dětmi nabídneme hlídání dětí.

Projekt PRAPOZA zahájí činnost 1.10.2005. Bude trvat dva roky. První zájemci nastoupí na praxi v lednu 2006. V průběhu roku jich naší organizací projde více než 40. Věříme, že min. 30% z nich nalezne po skončení programu pracovní uplatnění na trhu práce.

Držte jim i nám, prosím, palce.

Mgr. Iva Burianová, vedoucí projektu PRAPOZA
e-mail: burianova@charitaopava.cz
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Děkujeme partnerům