Charita Opava pomáhá postiženým oblastem

05.06.2013 - Charita Opava okamžitě zareagovala na ničivé povodně, které o víkendu postihly Českou republiku. Pomoci můžete také vy...

Také opavská Charita okamžitě zareagovala na ničivé povodně, které o víkendu postihly Českou republiku a dosud trvají. Už po několikáté se za poslední léta opakuje situace, kdy velká voda bere lidské životy a majetky. Charita Opava již vyčlenila na pomoc 20 tisíc korun z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky. Prostřednictvím Charity Opava tak vlastně postiženým oblastem a lidem pomáhají i občané Opavska, protože to byli právě oni, kteří do Tříkrálové sbírky přispívali. Podle slov ředitele Jana Hanuše je Charita Opava na základě poptávky připravena vyslat do míst zasažených touto katastrofou tým sociálního šetření a tým psychologické první pomoci.
 
Občané Opavy a okolí mohou obětem povodní pomoci finančně přímo v Charitě Opava na ulici Přemyslovců 26 v Jaktaři nebo v obchodě Chráněných dílen sv. Josefa na Kolářské ulici 14 v Opavě.
 
Finanční sbírku na pomoc obětem povodní, do níž můžete přispět, vyhlásila rovněž Charita České republiky.
 
Sbírkové konto:
č. účtu: 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906 – Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice)
Dárcovská SMS:
DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777
(Cena jedné DMS je 30,- Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27,- Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců.)
 
Všem děkujeme!

 

Děkujeme partnerům