Charita Opava bude v roce 2017 opět pomáhat potřebným

01.01.2017 - Charita Opava pomáhá… Pod tímto názvem přichystala Charita Opava na rok 2017 sérii akcí, jimiž se bude opět prezentovat na veřejnosti. Tři tečky za názvem nejsou náhodou. Všechny akce jsou tentokrát zacíleny na klienty služeb, které Charita Opava poskytuje na Opavsku. Za oněmi třemi tečkami tedy bude vždy následovat další specifikace, například – seniorům, - lidem v nouzi, - těm, kteří se dostali do problémů, - zdravotně postiženým, - mentálně postiženým a podobně.

Charita Opava pomáhá… Pod tímto názvem přichystala Charita Opava na rok 2017 sérii akcí, jimiž se bude opět prezentovat na veřejnosti. Tři tečky za názvem nejsou náhodou. Všechny akce jsou tentokrát zacíleny na klienty služeb, které Charita Opava poskytuje na Opavsku. Za oněmi třemi tečkami tedy bude vždy následovat další specifikace, například – seniorům, - lidem v nouzi, - těm, kteří se dostali do problémů, - zdravotně postiženým, - mentálně postiženým a podobně.

Nabídka akcí bude skutečně pestrá, tak jako je pestrá skladba služeb, poskytovaných sedmnácti středisky Charity Opava. Počátkem roku bude Charita Opava rozesílat dotazníky klientům a rodinným příslušníků těch středisek, která se starají o seniory, tedy pečovatelské, ošetřovatelské a hospicové služby a denního stacionáře pro seniory. Na jaře pak proběhne přednáška Máte doma seniora, která bude na sebrané požadavky reagovat. Lidem, kteří se dostali do problémů, je určena série sedmi přednášek Občanské poradny pod jednotným názvem Radíme se s Charitou. Proběhne během prvních šesti měsíců roku 2017 a zacílena bude primárně na pacienty Psychiatrické nemocnice v Opavě a dalších organizací, které seznámí s tématy rizik zadlužování, spotřebitelské gramotnosti, dědického řízení, opatrovnictví, nájmu bytů, rodinným právem či problematikou sociálních dávek.

Výročí dvaceti pěti let bude letos slavit sociálně terapeutická dílna Radost, jejíž mentálně postižené klienty zapojíme do obsluhy v šatně ve Slezském divadle v Opavě, představí se v roli číšníků v kavárně nebo je trenér BK Opava Petr Czudek pozve na trénink svého prvoligového mužstva.

Tím výčet připravovaných akcí zdaleka nekončí. Lidi v krizi má oslovit přednáška služby krizové intervence Charity Opava Fénix s názvem Krize jako výzva, pro duševně nemocné pak připravuje setkání středisko Chráněného a podporovaného bydlení v rámci Týdnů duševního zdraví. Lidem v nouzi pak bude určena potravinová sbírka, pořádaná společně se studenty Slezské univerzity v Opavě. Lidem se zdravotními problémy pak středisko Wellness centrum připraví novou populární proceduru, takzvané baňkování.

Dětem a mladistvým s kombinovanými vadami od konce roku 2016 pomáhá speciální pojezd, jehož představení veřejnosti a sponzorům, kteří se na jeho zakoupení podíleli, připravuje Denní stacionář Mraveneček. Lidem ohroženým na trhu práce pomůže celorepubliková fotosoutěž Můj svět, jejíž vernisáž připravujeme v Historické výstavní budově Slezském muzea, nevidomí a slabozrací opět pozvou veřejnost do Domu sv. Cyrila a Metoděje na slavnostní odhalení domovního znamení a lidovou veselici. Na konec roku připravujeme setkání pozůstalých, po klientech, které doprovázel mobilní hospic Pokojný přístav.

O termínech konání jednotlivých akcí budeme informovat průběžně. Ta první, kterou je tradiční Tříkrálová sbírka, probíhá od 1. do 15. ledna pod názvem CHARITA OPAVA POMÁHÁ… spolu s Vámi potřebným na Opavsku.

Děkujeme partnerům