Chráněné dílny sv. Josefa

Chráněné dílny sv. Josefa od roku 1996 zaměstnávají zdravotně znevýhodněné občany na chráněných pracovištích. Řádné zaměstnání na pracovní smlouvu zde získají občané s tělesným a smyslovým znevýhodněním a jejich kombinacemi, kteří potřebují k výkonu práce průběžný výcvik a instruktáž, včetně trpělivé psychické podpory, pracovní a sociální asistence.

Chráněné dílny sv. Josefa nabízejí práci v šicí, keramické a kompletační dílně.

Nadace OKD z programu Pro zdraví podpořila v roce 2011 a 2012 v rámci projektu POHANKA, SUCHÁ UHLIČITÁ KOUPEL, PRODEJNÍ AKCE = ROZVOJ CHRÁNĚNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ  podpořila prodejní akce Chráněné dílny sv Josefa. 

Základní informace

Chráněné dílny vznikly v září 1996 jako vedlejší zařízení Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Úmyslem a cílem vzniku těchto dílen bylo nabídnout zdravotně znevýhodněným lidem nejen důstojné bydlení, ale také práci, která by přispěla k jejich zařazení do širší společnosti. Postupem času, když přibývalo zaměstnanců a pracovních činností, prostory určené dílnám v Domě sv. Cyrila a Metoděje začaly být nedostačující. Zakoupením Domu sv. Josefa v Opavě - Jaktaři jsme tuto situaci vyřešili.

Nyní pracuje v Chráněných dílnách sv. Josefa 43 zaměstnanců. Kromě svého vlastního výrobního programu nabízíme svou ruční práci firmám, kterým se nevyplatí investovat do drahého strojového parku.

Dílny splňují podmínky pro plnění povinného podílu dle § 81 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Výběr výrobků z Chráněných dílen sv. Josefa můžete shlédnout a zakoupit přímo v našich chráněných dílnách, v prodejně na Kolářské ulici nebo prostřednictvím e-shopu, který představuje ukázky výroby keramické a šicí dílny.

Prodejní doba v Chráněných dílnách sv. Josefa:

Pondělí: 8,00 - 16,30                    
Úterý, středa, čtvrtek: 8,00 - 14,00
Pátek: 8,00 - 12,00                      

Činnost chráněné dílny významně podporuje ÚP Opava a Statutární město Opava. Děkujeme.

 

Poslání a cíle

Poskytovat řádné zaměstnání občanům se zdravotním znevýhodněním na chráněných pracovištích.

Zohledněním zdravotního znevýhodnění jako funkční poruchy zdravotního stavu odpovídá mezinárodně uznávaným a používaným hlediskům, stejně jako zásada, že fyzickým osobám, které jsou zdravotně znevýhodněné, se při přístupu k zaměstnání samotnému poskytuje zvýšená pomoc a péče.

Zajistit efektivní výrobní program s optimálním ekonomickým výsledkem s přihlédnutím:

  1. k cílové skupině
  2. na výrobně-technické možnosti střediska
  3. na krytí nákladů střediska
  4. k perspektivnímu rozvoji střediska (investiční stavební náklady, investice do technologií a vybavení provozu
  5. na vzdělávání zaměstnanců, ochranu životního prostředí, odměňování apod., ...).

 

Cílová skupina

Občané se zdravotním znevýhodněním, mobilní (samostatně docházet do práce), soběstační v základní sebeobsluze.

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je člověk se zdravotním znevýhodněním definován jako fyzická osoba, která je:

orgánem soc. zabezpečení uznána plně invalidní (dále jen osoba s těžším zdravotním znevýhodněním),
orgánem soc. zabezpečení uznána částečně invalidní,
rozhodnutím orgánu soc. zabezpečení uznána zdravotně znevýhodněnou (dále jen osoba zdravotně znevýhodněna).

 

Nabídka služeb

Chráněná práce

Pracovní činnosti probíhají na vhodně zvoleném nebo upraveném výrobním programu, vybrané pracovní náplni, za zcela mimořádných pracovních podmínek, upravených dle fyzických a psychických schopností zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.

Technické úpravy chráněných pracovišť a dílen jsou zaměřeny jednak na celá zařízení včetně umístnění pracoviště a přístupu k němu. Důležité je prostorové uspořádání, s ohledem na používání osobních pomůcek. Dbá se na individuální úpravy jednotlivých pracovních stanovišť (stůl, manipulační desky, uchopování a tvarování nástrojů a nářadí, a to s přihlédnutím na používání osobních a pracovních pomůcek, …), s individuálním přístupem k zaměstnancům při instruktáži, znázorňování pracovních postupů, nácviku činností a odborném dohledu.

Výrobky a služby z výrobního programu

Šicí dílna: zahrnuje ruční výrobu textilních, dekorativních doplňků, strojové vyšívání a šití na zakázku.
Keramická dílna: výroba keramických dekorativních předmětů různými technikami výroba na zakázku.
Kompletační dílna K1, K2: montáž drobných kovových součástek, plastových hraček, adjustační práce a jiné drobné ruční kompletační činnosti na zakázku, nahrazující drahé strojové vybavení dodavatelů.

Všechny naše výrobky je možné vyrobit na zakázku.

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům