Chraněná dílna Vlaštovičky

Chráněná dílna vznikla v říjnu 2006 a nabídla nevidomým, zrakově a duševně postiženým lidem možnost zařazení se do pracovního procesu. Svým zaměřením je koncipována jako dílna pro lidi s nejtěžším handicapem a její provoz je tomu náležitě přizpůsoben. Chráněná dílna svou činností úzce navazuje na činnost Domu pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.

 

Nadace OKD z programu Pro zdraví podpořila v roce 2011 a 2012 v rámci projektu POHANKA, SUCHÁ UHLIČITÁ KOUPEL, PRODEJNÍ AKCE = ROZVOJ CHRÁNĚNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ  nový výrobní program zaměřený na výrobky plněné pohankovými slupkami a podpořila prodejní akce Chráněné dílny Vlaštovičky. 

Nadace OKD z programu Pro zdraví podpořila v roce 2012 v rámci projektu NOVÉ PROSTORY A PODPORA PRODEJE stavební úpravy zaměřené na rozšíření pracovních, skladových a kancelářských prostor v Chráněné dílně Vlaštovičky. 

Vznik a zahájení činnosti Chráněné dílny Vlaštovičky byl v letech 2006-2008 spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Moravskoslezským krajem

 

Základní informace

Chráněná dílna vznikla v říjnu 2006 a navázala tak na zařízení Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Cílem vzniku dílny bylo nabídnout nevidomým, zrakově a duševně postiženým lidem možnost zařazení se do pracovního procesu. Mnozí z těchto lidí nalezli v dílnách nové možnosti seberealizace a náplň svého života. Vznik této dílny byl podpořen v rámci akce Nový systém bydlení, práce a podpory pro lidi se zrakovým postižením a lidi duševně nemocné financované v rámci SROPu.

 

Chráněná dílna Vlaštovičky je spolufinancována Evropskou unií, Ministrestvem pro místní rozvoj ČR a Moravskoslezským krajem

 

V dílně pracuje celkem  24 zaměstnanců z toho je 20 zaměstnanců  se zdravotním znevýhodněním. Dílna  poskytuje práci 10 dobrovolníkům, kteří docházejí do dílen 3x týdně.    

Dílny splňují podmínky pro náhradní plnění dle § 81 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Výběr výrobků z Chráněných dílen Vlaštovičky můžete shlédnout a zakoupit přímo v našich chráněných dílnách, nebo prostřednictvím e-shopu, který představuje ukázky naší činnosti.

Prodejní doba Chráněné dílny Vlaštovičky:

Pondělí až čtvrtek: 8,00 - 14,00  
Pátek: 8,00 - 12,00                   
Možno také dle dohody              

Výrobky z dílny jsou také k dispozici v charitním obchodě v supermarketu Terno v Jaktaři a nově také v internetovém obchodě na adrese https://www.jv-art.cz.

Činnost chráněné dílny významně podporuje ÚP Opava a Statutární město Opava. Děkujeme.

 

Poslání a cíle

Poskytovat řádné zaměstnání občanům se zdravotním znevýhodněním na chráněných pracovištích.

Zohledněním zdravotního znevýhodnění jako funkční poruchy zdravotního stavu odpovídá mezinárodně uznávaným a používaným hlediskům, stejně jako zásada, že fyzickým osobám, které jsou zdravotně znevýhodněné, se při přístupu k zaměstnání samotnému poskytuje zvýšená pomoc a péče.

Zajistit efektivní výrobní program s optimálním ekonomickým výsledkem s přihlédnutím:

 1. k cílové skupině
 2. na výrobně-technické možnosti střediska
 3. na krytí nákladů střediska
 4. k perspektivnímu rozvoji střediska (investiční stavební náklady, investice do technologií a vybavení provozu, na vzdělávání zaměstnanců, ochranu životního prostředí, odměňování apod., ...).

 

Cílová skupina

Občané se zdravotním znevýhodněním, mobilní (samostatně docházet do práce), soběstační v základní sebeobsluze, převážně pak nevidomí, zrakově a duševně postižení lidé.

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je člověk se zdravotním znevýhodněním definován jako fyzická osoba, která je:

 1. orgánem soc. zabezpečení uznána plně invalidní (dále jen osoba s těžším zdravotním znevýhodněním)
 2. orgánem soc. zabezpečení uznána částečně invalidní
 3. rozhodnutím orgánu soc. zabezpečení uznána zdravotně znevýhodněnou (dále jen osoba zdravotně znevýhodněna)

 

Nabídka služeb

V dílnách vyrábíme keramické a tkané výrobky, které nabízíme různým prodejnám k prodeji, také své výrobky prodáváme na trzích, akcích a přes internetový obchod Charity Opava http://eshop.charitaopava.cz.  Prodejů se účastní sami zaměstnanci dílen, kteří se takto mají možnost dostat mezi lidi a popovídat si s nimi.

Pracovní činnosti probíhají na vhodně zvoleném nebo upraveném výrobním programu, vybrané pracovní náplni, za zcela mimořádných pracovních podmínek, upravených dle fyzických a psychických schopností zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.

Technické úpravy chráněných pracovišť a dílen jsou zaměřeny jednak na celá zařízení včetně umístnění pracoviště a přístupu k němu. Důležité je prostorové uspořádání, s ohledem na používání osobních pomůcek. Dbá se na individuální úpravy jednotlivých pracovních stanovišť (stůl, manipulační desky, uchopování a tvarování nástrojů a nářadí, a to s přihlédnutím na používání osobních a pracovních pomůcek, …), s individuálním přístupem k zaměstnancům při instruktáži, znázorňování pracovních postupů, nácviku činností a odborném dohledu.

 

Výrobky a služby z výrobního programu.

 1. keramická dílna - keramické výrobky vyráběné jednoduchými technikami, fantazijní plastiky nevidomých, výrobky vhodné jako dárek pro obchodní partnery, zakázková výroba (materiál: toč. hlína, bezolovnaté glazury)
 2. tkalcovská dílna - tkané výrobky na ručním stavu - koberečky (lidově hadráky i z materiálu s vlasem), tašky, batohy, taštičky, ponča a dekorativní polštáře z materiálu bavlna, vlna, len, kabáty, saka, sukně, bundy z tkaných materiálů
 3. kompletační dílna - kompletace různých strojních součástek, lepení, skládání, balení a další drobné kompletační práce výhodné pro firmy a organizace, které vyrábějí různorodý sortiment v menších sériích a potřebují nahradit nákladnou strojovou výrobu ruční prací
 4. šicí dílna - šije výrobky, které Vám zútulní domov, např. ubrusy, košíčky, zástěry, povlečení, polštáře, kapsáře, bylinkové pytlíčky.
 5. Polštáře, sedáky, matrace, zafu, límce plníme i pohankovými slupkami, které působí blahodárně na zdraví.
 6. Na přání zákazníku šijeme i specifické výrobky např. jednoduché pracovní oděvy (montérky, pláště atd.)

Kromě svého vlastního výrobního programu nabízíme ruční práci firmám, kterým se nevyplatí investovat do drahého strojového parku.

Všechny naše výrobky je možné vyrobit na zakázku.

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům