Zveme na společnou modlitbu

01.06.2011 - Srdečně zveme na společnou adoraci, která se uskuteční v úterý 7. června v chrámu sv. Ducha v Opavě...
Diecézní charita ostravsko-opavská a Charita Opava srdečně zvou všechny charitní pracovníky, příznivce charitního díla a lidi s otevřeným srdcem
na společnou adoraci na téma:
 
„Caritas je láska přijatá i darovaná, vylitá nám do srdce skrze Ducha Svatého“
(Caritas in veritate)
 
Společné modlení se uskuteční v úterý 7. června 2011 v chrámu sv. Ducha v Opavě na Masarykově 39. V 17 hodin proběhne mše svatá, v 18 – 18.30 hodin modlitba růžence,  v 18.30 – 21 hodin modlitba chval, odprošení, díků a proseb.

Děkujeme partnerům