Zveme na děkovnou mši sv. za zdárný průběh Tříkrálové sbírky

04.02.2018 - Mše svatá jako poděkování za zdárný průběh Tříkrálové sbírky s prosbou o Boží požehnání pro dárce i koledníky bude sloužena v pátek 9. února v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě.

Mše svatá jako poděkování za zdárný průběh Tříkrálové sbírky s prosbou o Boží požehnání pro dárce i koledníky bude sloužena v pátek 9. února v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě.

Zveme nejen koledníky i vedoucí skupinek, ale také všechny příznivce Charity Opava i Tříkrálové sbírky, ve které se letos na Opavsku pro potřebné vybralo 2.190.037,- korun.

Děkujeme partnerům