Zveme na besedu s tvůrcem "Neratovského zázraku". Josef Suchár a Petr Linhart vracejí místům zapomenutá jména a příběhy.

22.09.2020 - Velmi zajímavé setkání připravil na pondělí 28. září festival Hradecký slunovrat. Na zámku v Raduni bude od 18 hodin debatovat Václav Müller o obnově mariánských poutních chrámů a návratu života do Sudet s Mons. Josefem Suchárem z Neratova a hudebníkem Petrem Linhartem ze Skoků. Inspirativní večer, který Petr Linhart doprovodí svými písněmi, nazvali organizátoři „Je třeba vrátit místům jejich jména a příběhy“.

Za časů komunismu tajně vysvěcený kněz Josef Suchár je biskupský vikář pro diakonii a sídelní kanovník kolegiátní kapituly v Litomyšli. Je také farářem v pohraniční osadě Neratov, která po odsunu Němců téměř zanikla. Se svými spolupracovníky z neziskové organizace Sdružení Neratov do ní vrací život a pracuje na obnově barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Rozbořený chrám určený k demolici již v roce 1990 vyklidil s farníky, ovšem svolení k opravám kostela podmínil biskup Karel Otčenášek tím, že Josef Suchár do Neratova „přitáhne“ lidi, kteří tam budou žít. V té době tam kromě chalupářů žili asi čtyři stálí obyvatelé, přitom na konci druhé sv. války jich bylo asi tři sta. Když se Josefu Suchárovi a jeho přátelům podařilo zvýšit jejich počet na čtyřicet, biskup opravu povolil. Sdružení Neratov, které založili, se postupně zaměřilo na pomoc dospělým s lehkým mentálním postižením a postiženým dětem. Díky péči o ně tu získali práci další lidé. Sdružení provozuje chráněné dílny, dále hospodu, jídelnu či obchod a rekreační zařízení. Opravený kostel Nanebevzetí Panny Marie dostal unikátní skleněnou střechu ve tvaru kříže a stal se opět vyhledávaným poutním místem, kde se konají pravidelné bohoslužby i poutní slavnosti a koncerty.

Petr Linhart, člen skupin Čp. 8 či Majerovy brzdové tabulky, se ve své tvorbě systematicky věnuje zapomenutým příběhům Sudet. Spolu s dalšími přáteli se snaží vrátit život do kdysi slavného poutního místa Maria Stock, dnes Skoky. Pokud se vše podaří stihnout, mohl by v Raduni také pokřtít svou novou desku.

Děkujeme partnerům