Změny v tzv. náhradním plnění

19.12.2017 - Vážení zákazníci a obchodní partneři, věnujte prosím pozornost následujícímu oznámení, v němž najdete důležité informace o změnách v tzv. „náhradním plnění“.

Vážení zákazníci a obchodní partneři, věnujte prosím pozornost následujícímu oznámení, v němž najdete důležité informace o změnách v tzv. „náhradním plnění“.

V souvislosti se změnou zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. došlo i k úpravě v povinnosti plnění povinného zaměstnávání OZP, tzv. náhradního plnění (NP). V souvislosti s touto změnou bychom vás chtěli informovat, že pro dodávky zboží, služeb nebo výrobků v režimu NP s DÚZP po 1. 10. 2017 bude platit minimální hranice 5 tisíc korun bez DPH za doklad a zároveň bude potřeba, aby se zákazník domluvil na tom, že potřebuje, aby dodávka byla provedena v režimu NP. Bez této domluvy nebude faktura zahrnuta do NP a tudíž nebude zapsána do evidence NP na stránkách MPSV. Partneři, kteří mají podepsány Zásady pro náhradní plnění pro rok 2017, se nemusí na režimu NP domlouvat, dostanou ho automaticky při splnění minimální částky faktury 5 tisíc korun bez DPH a při nepřekročení dohodnutého objemu NP. Zároveň je potřeba, aby všichni partneři a zákazníci určili emailovou adresu, na kterou z evidence NP přijde potvrzovací email z adresy ipm@portal.mpsv.cz, na který musí dotyčná osoba reagovat a fakturu schválit nebo nechat opravit. Bez jejího schválení nelze fakturu pro splnění povinnosti dle §81 zákona využít. Potvrzovací emaily nebudou chodit u faktur, u nichž dodání zboží proběhlo před 1.10.2017.

Faktury s DÚZP do 30. 9. 2017, na kterých byl uveden tento text: „Charita Opava je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců s OZP a potvrzuje, že tato faktura je vydána v rámci limitu stanoveného dle §81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Prohlášení o přepočteném stavu zaměstnanců OZP najdete na našich www stránkách, v sekci ´Ke stažení´“ zaeviduje Charita Opava do evidence NP na stránkách MPSV.

Děkujeme partnerům