Zasedala nová Rada Charity Opava

27.03.2012 - Vzhledem k tomu, že Radě Charity Opava skončil dvouletý mandát, sešla se dnes poprvé v novém složení...
Vzhledem k tomu, že Radě Charity Opava skončil dvouletý mandát, sešla se v úterý 27. března poprvé v novém složení. Dosavadní předsedkyni Annu Ekslerovou, která se bude stěhovat mimo Opavu, vystřídal ve funkci mediální poradce Ivo Mludek a opavského děkana Pavla Cieslara nahradil charitní spirituál Josef Motyka. Místopředsedou Rady Charity Opava je Jan Petkov. Jmenovaní převzali jmenovací dekrety a ihned se pustili do práce, na úvod se seznámili s rozpočtem a všemi aktuálními problémy. Jak uvedl nový předseda Ivo Mludek, rada se v nejbližší době rozšíří ještě o další dva členy. Rada Charity Opava se bude scházet čtyřikrát do roka, v případě potřeby i častěji.

Děkujeme partnerům