Zájemci o přednášku MÁME DOMA SENIORA zaplnili Denní stacionář - aktualizováno (TV reportáž)

20.03.2016 - Do posledního místa zaplnili ve středu 16. března odpoledne Denní stacionář pro seniory na Kylešovské ulci v Opavě zájemci o přednášku MÁME DOMA SENIORA. V rámci celoročního setkávání s občany pod názvem „12 inspirací pro Opavsko“ ji pořádala Charita Opava.

Do posledního místa zaplnili ve středu 16. března odpoledne Denní stacionář pro seniory na Kylešovské ulici v Opavě zájemci o přednášku MÁME DOMA SENIORA. V rámci celoročního setkávání s občany pod názvem „12 inspirací pro Opavsko“ ji pořádala Charita Opava.

Populace v České republice a tedy i na Opavsku stárne. Stále více lidí tak již je nebo v dohledné době bude postaveno před velký problém: jak pečovat na Opavsku o svého blízkého seniora v domácím prostředí? Dilemata, která, před nás toto rozhodnutí klade, jsou skutečně tíživá: budu to zvládat, nebudu muset kvůli tomu odejít ze zaměstnání a nepřijdu tak o zdroj obživy? Právě na tyto otázky odpovídaly vedoucí Denního stacionáře pro seniory, Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské služby mobilní hospicové jednotky Pokojný přístav nebo Denního stacionáře pro seniory. Představení jednotlivých služeb Charity Opava doplnilo vystoupení pracovnic opavské pobočky Úřadu práce, které přítomné seznámily s tím, jaké dávky a za jakých podmínek může senior čerpat. Zájem vyvolaly také praktické ukázky manipulace s ležícím klientem a základní ošetřovatelské péče.

Po skončení oficiální části odpoledne využila většina přítomných nabídky a přijala pozvání k malému občerstvení, během něhož odpovídaly pracovnice Charity Opava na otázky a poskytovaly konzultaci k individuálním problémům.

„Lidí, kteří se rozhodnou pečovat o svého blízkého v domácím prostředí, je třeba si skutečně vážit – koneckonců tak, jak se budeme starat o své blízké, se pak nejspíše budou starat naše děti o nás,“ zaznělo také na přednášce. Je to ale rozhodnutí, které ovlivní život celé rodiny. Charita Opava je připravena všem, kteří se k této chvályhodné službě odhodlají, profesionálně pomáhat. Soudě podle velkého zájmu veřejnosti byla tato přednáška z cyklu 12 INSPIRACÍ PRO OPAVSKO skutečně inspirativní.

Reportáž, kterou odvysílaly Zpravodajské Noeviny v úterý 29. dubna 2016, najdete na tomto odkazu, začátek v čase 9.56 minut.

http://www.tvnoe.cz/video/9711

Děkujeme partnerům