Vzpomínáme na otce Jožku Motyku

26.06.2014 - V úterý 24. června jsme si v Charitě Opava připomněli rok od náhlého odchodu otce Jožky Motyky, stěbořického kněze a spirituála Charity Opava. Otec Jožka tragicky zahynul 24. června 2013 na dovolené na Slovensku.

V úterý 24. června jsme si v Charitě Opava připomněli rok od náhlého odchodu otce Jožky Motyky, stěbořického kněze a spirituála Charity Opava. Otec Jožka tragicky zahynul 24. června 2013 na dovolené na Slovensku.

V Charitě Opava se na otce Jožku vzpomínalo již předchozí týden, v úterý 17. června, když se na padesát zaměstnanců i klientů Charity Opava a stěbořických farníků zúčastnilo vzpomínkového setkání na jeho památku. Účastníci piety přijížděli autobusy i auty, ale také přicházeli pěšky, aby zavzpomínali na mladého kněze, který se za pět let svého působení ve stěbořické farnosti nezapomenutelně zapsal do srdcí všech farníků i zaměstnanců Charity.

Setkání začalo v 10 hodin mší svatou, kterou sloužit ve stěbořickém chrámu Narození Panny Marie otec Klement Rečlo. U pietního místa v nově zrekonstruovaném parčíku vedle kostela pak všichni pro otce Jožku zazpívali písničku a zapálili pro něj svíčku. Účastníci poutě mohli na oblíbeného kněze zavzpomínat také nad fotografiemi, které byly prezentovány v kostele.

Na závěr byli všichni pozváni na farskou zahradu, kde u malého pohoštění setrvali v debatách až do 14 hodin. Touto akcí, k níž dali podnět pracovníci sekce sociálních služeb, byla založena tradice, která bude na přání mnoha přítomných určitě pokračovat i v dalších letech.

Děkujeme partnerům