Výtěžek Tříkrálové sbírky pomohl Charitě Opava duševně nemocným

27.02.2004 - Celkem 160 dospělých a téměř 500 dětí přineslo do několika tisíců domácností v 50 obcích a městech Opavska radostnou zvěst o narozené naději pro všechny. Nebýt tolika ochotných vedoucích skupinek a odvážných koledníčků, kteří mnohdy koledovali ve velkém mrazu, nemohly by v Charitě Opava být rozšířeny některé služby, na něž byl určen výtěžek letošní Tříkrálové sbírky.
Celkem 160 dospělých a téměř 500 dětí přineslo do několika tisíců domácností v 50 obcích a městech Opavska radostnou zvěst o narozené naději pro všechny. Nebýt tolika ochotných vedoucích skupinek a odvážných koledníčků, kteří mnohdy koledovali ve velkém mrazu, nemohly by v Charitě Opava být rozšířeny některé služby, na něž byl určen výtěžek letošní Tříkrálové sbírky.

„V letošním roce jsem se zúčastnila sbírky poprvé a zpočátku jsem měla obavy, že nebudeme lidmi vyslyšeni, ale po ukončení pochůzky jsem cítila dobrý pocit z vykonaného činu“, svěřila nám své pocity paní, která byla vedoucí skupinky v Opavě. „Za nejdůležitější považuji to, že jsme potěšili hodně lidí, a že se Tříkrálové sbírky mohou účastnit děti. Je to pro ně zábava i poučení a mohou tak jít příkladem ostatním, protože se tímto zapojují do pomoci potřebným lidem. Těší nás, že peníze, které vybíráme, jdou na dobrou věc.“

Podle předem dohodnutého klíče bylo po skončení celostátní sbírky 65% výtěžku z pokladniček vráceno zpět charitám, které v daném místě koledování organizovaly. Zbývající částka byla rozdělena následovně: 15% diecézním Charitám, 10% bylo odesláno na humanitární pomoc, 5% na sekretariát SČKCH a 5% na režii akce. Charita Opava přijala na účet částku 544 432,77 Kč, která byla podle předem schváleného záměru čerpána na provoz projektů, které se zabývají pomocí lidem duševně nemocným:
Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné, Rehabilitační dílny pro duševně nemocné a mentálně postižené a Linku důvěry.

Část výtěžku z Tříkrálové sbírky byla určena na pořízení dalšího bytu v rámci Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné dospělé lidi z Opavska. Většina z nich nemá vzhledem ke své obtížné situaci jiné zázemí a museli by zůstat dlouhodobě v léčebně, přestože jejich zdravotní stav jim s podporou kvalifikovaných sociálních pracovníků dovoluje zařadit se zpět do běžného života. V současné době středisko pracuje na získání dalšího bytu pro lidi s psychickým onemocněním, kterým bude poskytována výše uvedená podpora podle jejich individuálních potřeb.

„Toto vše se potvrdilo v projektu „Chráněné bydlení pro duševně nemocné“, kde pod péčí Charity žije pět duševně nemocných lidí plnohodnotným životem v domku se čtyřmi malometrážními byty. Charita jim dále nabízí realizaci v Rehabilitační dílně.

Velice dobré je i to, že ve smlouvě je určeno, že v chráněném bytě může bydlet jen ten určitý duševně nemocný člověk a jeho nejbližší příbuzní. Tímto, a také dozorem ze strany pracovníků Charity, je zaručeno, že tento člověk nemůže být v atace choroby zneužit nějakým podvodníkem a připraven o byt a jeho zařízení, jak se někdy stává. Proto si přejeme, aby se co nejvíce dařilo realizovat podobné projekty všem organizacím, které se snaží duševně nemocným pomáhat. Buď proto Charitě Opava dík a chvála, protože každá života osnova má ve středu oázu domova.“


Do Rehabilitačních dílen pro duševně nemocné a mentálně postižené docházejí v rámci rehabilitace postižení lidé, kteří nejsou schopni pravidelného zaměstnání. Cílem je nabídnout plně invalidním mladším lidem možnost tvořit a být užitečný, rozvíjet své rukodělné schopnosti, získat náplň a řád pro svůj volný čas a pomoci překonávat prostřednictvím přátelského a chápajícího společenství nedobrovolnou osamělost. Vykoledované peníze využijí na krytí nákladů běžného provozu, dřevodílny, textilní dílny, keramické dílny, cvičné kuchyňky, zahradnického pracoviště. Rehabilitační dílny dále nabízí společenské aktivity klubového charakteru - oslavy osobních výročí klientů, domácí divadlo, výlety do přírody, návštěvy kulturních akcí, atd. Součástí Rehabilitačních dílen je Galerie na schodech, kde si veřejnost může prohlédnout nebo zakoupit jejich práce.

Celá letošní Tříkrálová sbírka byla tedy zaměřena na pomoc duševně nemocným lidem, a jelikož jisté procento volajících na Linky jsou právě lidé duševně křehcí, či emočně snadno zranitelní, bylo 10% výtěžku určeno na telefonní poplatky právě pro ně. Opavská Linka důvěry totiž provozuje v časově omezené době dne také bezplatnou linku 800 12 06 12, kterou má volající zdarma, ale platí ji Charita Opava jakožto zřizovatel.

Na závěr rovněž děkujeme všem, kteří nám pomohli celou sbírku uskutečnit a svým postojem, pomocí a příspěvkem pomohli řadě potřebných lidí.

koordinátor Tříkrálové sbírky 2004 za Charitu Opava

Děkujeme partnerům