Vyhlašujeme 7. ROČNÍK fotosoutěže MŮJ SVĚT !!!

18.11.2014 - Fotosoutěž MŮJ SVĚT, kterou vyhlašuje Charita Opava pod patronací fotografa Jindřicha Štreita pro zaměstnance, dobrovolníky i klienty Charit z celé republiky, právě vstupuje do svého sedmého ročníku. Událost, která si již vydobyla mezi Charitami i odbornou veřejností značnou prestiž, proběhne již potřetí za spoluúčasti a partnerství firmy ASEKOL.

Fotosoutěž MŮJ SVĚT, kterou vyhlašuje Charita Opava pod patronací fotografa Jindřicha Štreita pro zaměstnance, dobrovolníky i klienty Charit z celé republiky, právě vstupuje do svého sedmého ročníku. Událost, která si již vydobyla mezi Charitami i odbornou veřejností značnou prestiž, proběhne již potřetí za spoluúčasti a partnerství firmy ASEKOL.

Během předchozích ročníků už poslali do fotosoutěže MŮJ SVĚT zaměstnanci, dobrovolníci a klienti Charit z celé České republiky více než 1600 fotografií. Zachytili na nich velmi cenný autentický pohled na sociální práci, který nezobrazuje jen potkávání se s problémy, utrpením a nemocí, ale především láskyplnou pomoc a naději. „Fotografie z fotosoutěže jsou rok od roku lepší,“ chválí úroveň snímků světoznámý fotograf Jindřich Štreit. K tradičním kategoriím „Portrét“ a „Život kolem nás“ loni přibyla nová „Jak to vidím já“, do které se mohli poprvé se svými snímky přihlásit také uživatelé služeb, tedy klienti Charit. Tato kategorie se setkala s velkým zájmem a bude proto součástí soutěže i v právě vyhlašovaném ročníku. Opět předpokládáme, že klientům, u nichž si to vyžádá zdravotní stav, pomůžou jejich garanti z řad zaměstnanců či dobrovolníků příslušné Charity.

Soutěži zůstávají věrni i její spoluzakladatelé, členové odborné komise v čele s Jindřichem Štreitem a Jiřím Siostrzonkem z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Komisi opět doplní Zdeněk Kovářík, manažer regionální spolupráce partnerské firmy ASEKOL, která v zastoupení výrobců a dovozců organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení a která dává práci charitním Chráněným technickým dílnám ve Velkých Hošticích.

Na vítěze čekají tak jako každý rok hodnotné ceny v podobě černé edice chytrých mobilů GALAXY S4mini a diplomy s podpisy členů komise. Slavnostní vernisáž oceněných snímků, spojená s kulturním programem, se uskuteční za účasti komise díky vstřícnosti ředitele Slezského zemského muzea v Opavě Antonína Šimčíka už potřetí ve výstavní budově Slezského zemského muzea v pondělí 23. března 2015. „Je skvělé, že v těchto reprezentativních prostorech můžeme hostit unikátní projekt opavské Charity, fotografickou přehlídku Můj svět, která otevírá oči a umožňuje pohled na svět, který svou činností lidé z Charity činí nesrovnatelně lepším, než by byl bez jejich empatie a obětavosti,“ dodává Antonín Šimčík.

Výstava bude posléze opět putovat celý rok po dalších městech České republiky. Pravidla soutěže, termíny i adresu, na kterou je zapotřebí fotografie odesílat, najdete spolu s dalšímu informacemi v přiloženém letáku a na stránkách Charity Opava www.charitaopava.cz. Těšíme se na Vaše snímky a přejeme co nejzajímavější záběry a dobré světlo.

Děkujeme partnerům