Vozičky pro postižené děti v Kosovu

15.03.2000 - V lednu 2000 byla vyhlášena sbírka invalidních vozíků a dalších potřeb pro zdravotně postižené. Tato zásilka doplněná sbírkou teplého ošacení, dek a přikrývek byla předána 16. - 25. 1. 2000 přímo ve městě Gjilane humanitární organizaci Hendikos, která pečuje o lidi s postižením v Kosovu. Část humanitární zásilky byla předána přímo rodinám v obcích Černica, Gjilane a Kosovač. Současně pracovníci Charity navštívili představitele Charity Kosovo, aby se domluvili na další spolupráci a aktuální pomoci s ředitelem Donem Albertem ve Ferizzeji. Na zpáteční cestě proběhlo jednání s představitelem Charity Makedonie P. Silimotičem, který seznámil s projekty uprchlických táborů v Makedonii (převážně Romů, žijících v těchto táborech) a s programy vzdělávání dětí. Přímou pomoc v Kosovu organizuje Diecézní charita Ostravsko-opavská, humanitární středisko sv. Alexandra. Oblastní charita Opava se podílí díky vstřícnosti a pomoci řady ochotných lidí našeho města a okolí největší měrou na této humanitární pomoci.Děkujeme!
V lednu 2000 byla vyhlášena sbírka invalidních vozíků a dalších potřeb pro zdravotně postižené. Tato zásilka doplněná sbírkou teplého ošacení, dek a přikrývek byla předána 16. - 25. 1. 2000 přímo ve městě Gjilane humanitární organizaci Hendikos, která pečuje o lidi s postižením v Kosovu. Část humanitární zásilky byla předána přímo rodinám v obcích Černica, Gjilane a Kosovač. Současně pracovníci Charity navštívili představitele Charity Kosovo, aby se domluvili na další spolupráci a aktuální pomoci s ředitelem Donem Albertem ve Ferizzeji. Na zpáteční cestě proběhlo jednání s představitelem Charity Makedonie P. Silimotičem, který seznámil s projekty uprchlických táborů v Makedonii (převážně Romů, žijících v těchto táborech) a s programy vzdělávání dětí. Přímou pomoc v Kosovu organizuje Diecézní charita Ostravsko-opavská, humanitární středisko sv. Alexandra. Oblastní charita Opava se podílí díky vstřícnosti a pomoci řady ochotných lidí našeho města a okolí největší měrou na této humanitární pomoci.Děkujeme!

Děkujeme partnerům