Vlaštofka naposledy ve staré podobě

13.12.2019 - Naposledy ve staré podobě vychází letos občasník klientů Domu sv. Cyrila a Metoděje Vlaštofka. Čtvrté letošní číslo přináší například vzpomínky na výlety do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně či návštěvu kina nebo srazu spolužáků. Redakce přeje čtenářům krásné Vánoce a těší se v roce 2020 na viděnou ve zcela nové grafice.

Děkujeme partnerům