Více soukromí a bezpečí pro lidi s psychickými problémy. To jsou nové prostory Chráněného a podporovaného bydlení

16.11.2018 - Větší soukromí pro řešení svých svízelných zdravotních problémů, prostory pro setkávání či konzultace s psychologem – to jsou některé z vymožeností, které si mohou nově užívat klienti Chráněného a podporované bydlení pro duševně nemocné. Nové prostory, vzniklé rekonstrukcí staré půdy střediska na Kylešovské ulici v Opavě, byly v pátek 16. listopadu dopoledne za účasti hostů slavnostně otevřeny a požehnány opavským děkanem Janem Czudkem.

Záměr a myšlenku zřídit terapeutickou místnost měli v Chráněném a podporovaném bydlení pro duševně nemocné už dávno. Vyžadovala to hlavně cílová skupina tohoto střediska Charity Opava, které poskytuje třiadvaceti lidem bydlení, přičemž dalších sedmadvacet využívá jeho služby ambulantně především ve volnočasovém klubu. „Lidé s duševním onemocněním mají potřebu soukromí a obtížněji získávají důvěru,“ vysvětluje vedoucí střediska Kateřina Víchová. „Přicházejí k nám lidé, kteří často řeší složité problémy, týkající se například nedostatečného příjmu, zadlužení, potřeby řešit dávky v hmotné nouzi nebo omezené či špatné vztahy s rodinou. Toto všechno jsou témata, o nichž je velmi těžké hovořit otevřeně, a které by nikdo z nás nechtěl rozebírat před svědky,“ dodává. Pro spolupráci s takovouto cílovou skupinou je proto důležité zajistit soukromí a prostředí, kde se lidé cítí dobře a bezpečně a mohou v klidu mluvit o věcech, které je trápí.

Terapeutická místnost ale nebude sloužit pouze pro účely bezpečné konzultace. Prostor zde má také počítačový koutek, který slouží klientům pro výuku základních dovedností na PC, ti pokročilejší tady mohou v soukromí vyřizovat své emaily. Využití najdou nové prostory také při setkávání volnočasového klubu. Ten vede terapeutická sestra, která s klienty procvičuje paměťové schopnosti, slovní zásobu nebo si zde lidé docela obyčejně povídají nebo mohou v kolektivu oslavit svátek či narozeniny. V neposlední řadě místnost poslouží také pracovníkům pro porady týmu a supervizi. Ani tím však možnosti využití nových prostor nekončí. „Pokud se nám podaří dotáhnout do konce plán na spolupráci s externím psychologem, mohl by konzultace našim klientům poskytovat právě zde, již nyní od nich víme, že by to velmi ocenili,“ dodává Kateřina Víchová.

Slavnostního otevření, které zahájil ředitel Charity Opava Jan Hanuš, se zúčastnili kromě zaměstnanců i klientů střediska také zástupkyně Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, jímž objekt patří, zástupci opavské radnice v čele s vedoucí odboru sociálních věcí Ivou Paletovou a také opavský děkan Jan Czudek, který nové prostory slavnostně požehnal. Rekonstrukce, jejíž součástí byly také úpravy ostatních prostor střediska na Kylešovské ulici, proběhla v rámci projektu „Terapie v klidu“, kterou finančně podpořil Moravskoslezský kraj. „Děkujeme Moravskoslezskému kraji za podporu, díky které můžeme poskytovat službu kvalitněji a v příjemném, pozitivním prostředí. Jsme skutečně vděčni za vznik nového prostoru, který působí vzdušně a optimisticky,“ uzavírá spokojeně Kateřina Víchová.

Děkujeme partnerům