V recyklaci úsporných zářivek jsme podle průzkumu společnosti EKOLAMP na republikovém průměru

04.08.2019 - Zprávu o tom, jak si stojí obyvatelé jednotlivých krajů při recyklaci úsporných zářivek, zveřejnila společnost EKOLAMP, zabývající se recyklací použitých elektrozařízení. Společnost EKOLAMP je partnerem Chráněné technické dílny Charity Opava.

Domácnosti a firmy v loňském roce sebraly a předaly k recyklaci 719 tun světelných zdrojů, tedy kompaktních úsporných a lineárních zářivek, výbojek a LED diod. Sběru se nejvíce dařilo v Královéhradeckém kraji a Praze, kde se sesbíralo 125, respektive 116 gramů „světelného“ elektroodpadu na jednoho obyvatele. Nejméně úspěšné s 51 gramy na obyvatele byly kraje Středočeský a Jihomoravský (viz graf). Moravskoslezský kraj se umístil zhruba ve středu tabulky.

K recyklaci Češi odevzdali světelné zdroje obsahující zhruba 24 kilogramů toxické rtuti. Ta by teoreticky mohla ve volné přírodě znečistit vodu v objemu dvou slapských přehrad.

Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení. Zdarma poskytuje služby sběru a recyklace jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce elektrozařízení, za které plní jejich zákonné povinnosti týkající se sběru elektroodpadu. Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých elektrozařízení a jejich zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů. Patří mezi důležité partnery Chráněné technické dílny, která je střediskem Charity Opava, zaměstnávajícím přes třicet zdravotně znevýhodněných občanů.

Děkujeme partnerům