V průběhu jediného týdne zvládly rehabilitační dílny ve Vlaštovičkách uspořádat dva celodenní výlety

15.06.2011 - V průběhu jediného týdne klienti rehabilitační dílny ve Vlaštovičkách v doprovodu zaměstnanců Domu sv. Cyrila a Metoděje podnikli dva celodenní výlety. Nejprve v úterý 7. června vyrazila skupina čítající deset lidí do rehabilitačního centra v Chuchelné navštívit bývalou obyvatelku

V průběhu jediného týdne klienti rehabilitační dílny ve Vlaštovičkách v doprovodu zaměstnanců Domu sv. Cyrila a Metoděje podnikli dva celodenní výlety. Nejprve v úterý 7. června vyrazila skupina čítající deset lidí do rehabilitačního centra v Chuchelné navštívit bývalou obyvatelku Domu pro zrakově postižené paní Jarmilu, která zde nyní pobývá. Kromě toho pro všechny přítomné byla velkou inspirací návštěva zdejší ergoterapeutické dílny, kde tamní klienti vyrábějí keramické předměty, pletou košíky a další výrobky z pediku, drhají ozdobné předměty apod. „V dílně v Chuchelné to bylo hrozně zajímavé, klienti jsou tam skutečně šikovní,“ zhodnotil návštěvu dílen v rehabilitačním centru obyvatel domu ve Vlaštovičkách pan Petr, kterého však (stejně jako ostatní) nejvíc hřálo vědomí, že svou  návštěvou mohli přátelé z Vlaštoviček alespoň trochu zpříjemnit pobyt paní Jarmile.

O několik dní později v pátek 10. června se poté ještě početnější skupina z rehabilitační dílny ve Vlaštovičkách vydala autobusem směr Nový Dvůr. Jejich hlavním cílem bylo Arboretum, kde kromě procházky po zdejších proslulých parcích a sklenících, zavítali na výstavu exotických motýlů. „Výstava motýlů bylo rozhodně zajímavá, mě osobně však ještě více zaujal africký koutek, kde byly vystaveny různé rituální předměty afrických domorodců,“ dodal jeden z návštěvníků dílny ve Vlaštovičkách – nevidomý pan Ondřej.

Děkujeme partnerům