V Opavě probíhal den duševního zdraví

27.10.2004 - Druhé říjnové páteční odpoledne proběhl v kulturním domě opavské psychiatrické léčebny Den duševního zdraví, kterého se zúčastnila Charita Opava. Tu zde zastupovali pracovníci Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této akce spolu s občanským sdružením ANIMA a PL Opava. Jejich prostřednictvím zde prezentovaly a nabízely své výrobky Rehabilitační dílny pro duševně nemocné a mentálně postižené.
Druhé říjnové páteční odpoledne proběhl v kulturním domě opavské psychiatrické léčebny Den duševního zdraví, kterého se zúčastnila Charita Opava. Tu zde zastupovali pracovníci Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této akce spolu s občanským sdružením ANIMA a PL Opava. Jejich prostřednictvím zde prezentovaly a nabízely své výrobky Rehabilitační dílny pro duševně nemocné a mentálně postižené.

Své zkušenosti s moderováním úspěšně uplatnil prim. MUDr. Taraba, vedoucí primariátu oddělení H. K pestrosti programu přispěla hezkými písničkami country skupina Hláska ze Studénky. Nabídku služeb chráněného bydlení a rehabilitačních dílen v první části programu prezentovala Ing. Sližová, služby o.s. ANIMA představila paní Melecká. Ve druhé části dne odpovídali na konkrétní dotazy zúčastněných primář MUDr. Taraba a primář MUDr. Vilč. Příjemnou atmosféru akce dotvářel opravdový zájem hostů, jejichž větší část tvořili lidé, kteří mají nějakou osobní zkušenost s duševní nemocí, nebo členové jejich rodin. Na závěr akce MUDr. Taraba všem poděkoval za jejich zájem a vyjádřil naději, že se akce stane tradicí.

Děkujeme partnerům