V nouzovém stavu nám pomáhá auto společnosti HoppyGo

27.04.2020 - Půjčení auta na jeden měsíc zdarma nabídla firma Škoda Auto DigiLab a její dceřiná společnost HoppyGo organizacím, které je v době nouzového stavu nutně potřebují pro svou činnost. Tuto skvělou nabídku ráda přijala Charita Opava. Celá řada našich služeb totiž musí v těchto týdnech fungovat jinak a pro zajištění operativy je auto velmi cenným pomocníkem.

Hned na počátku vyhlášení nouzového stavu přijal ředitel Charity Opava Jan Hanuš v rámci krizového řízení několik opatření, která mají co možná nejvíce eliminovat různá rizika. „Naše zásadní priorita je zajištění služeb našim klientům,“ vysvětluje Jan Hanuš. „Zaměstnanci se proto v některých službách a na různých střediscích střídají tak, aby spolu nepřišli do kontaktu a v případě onemocnění některého z nich se nemuselo uzavírat celé středisko. Týmy jsou navíc posíleny o pracovníky denních stacionářů, které jsme museli ze zákona dočasně uzavřít,“ dodává.

Auto rozváží ochranné pomůcky nejen po střediscích Charity Opava, protože každou chvíli také vyvstává v rámci mimořádné služby potřeba navštívit osamělé seniory nebo lidi v karanténě. Těm v aktuální epidemiologické situaci nakupujeme potraviny, léky a dovážíme ochranné roušky. To vše vyžaduje poměrně velké nároky na operativu. I proto je zapůjčené vozidlo od počátku vytíženo.

Společnost ŠKODA AUTO DigiLab provozuje celou řadu služeb mobility. V čase mimořádných opatření kvůli koronavirovému onemocnění se její vedení rozhodlo, že tyto služby nabídneme k pomoci tam, kde je nejvíce potřeba, například pro zajištění zásobování potravinami a léky pro seniory a nemocné lidi. „Daří se nám to i díky podpoře dobrovolníků dealerství značky ŠKODA AUTO - ti do této akce neváhali nabídnout své vlastní vozy přes platformu HoppyGo,“ uvádí se v prohlášení společnosti. A právě jedno takové auto z platformy HoppyGo pomáhá i v Charitě Opava. Děkujeme!

Děkujeme partnerům