Umožnit umírajícímu být až do konce mezi svými je psychicky i finančně náročné. Náklady pomáhá nést Moravskoslezský kraj

08.02.2019 - Moderní paliativní péče již umí pomoci umírajícím ulevit od bolesti a jiných trápení, která provázejí odchod z tohoto světa. Léčebné prostředky, které to umožňují, jsou však většinou dosti drahé. Mobilnímu hospici Charity Opava Pokojný přístav a prostřednictvím něj pak občanům Opavska, kteří se rozhodli umožnit svým nebližším prožít poslední dny života doma v rodinném kruhu, pomáhal celý uplynulý rok tyto náklady nést Moravskoslezský kraj díky dotaci na projekt "Až do konce mezi svými".

„Během mnoha let fungování domácí hospicové péče jsme se přesvědčili o tom, že kontinuální podávání opioidů prostřednictví takzvaného lineárního dávkovače zvyšuje komfort pacientů, kteří nemusejí být trvale upoutáni na lůžko,“ vysvětluje vedoucí Pokojného přístavu Libuše Smějová princip, na kterém funguje jeden z těchto přístrojů. „Léčbu bolesti takovýmto způsobem preferují jak onkologové či lékaři z ambulance bolesti, tak i samotní pacienti. Tímto způsobem lze nejenom zajišťovat bolest, ale lze zvládat i jiné nepříjemné příznaky posledního stadia onkologické nemoci,“ dodává.

Pomineme-li vysokou pořizovací cenu těchto přístrojů, po kterých je stále velká poptávka, je nutno pro provoz dávkovačů používat speciální zdravotnický materiál, opět finančně velmi náročný. Dalším velikým problémem onkologických pacientů je zajištění výživy a hydratace, pro níž se používají infúzní pumpy, dávkující příslušné množství tekutiny v naplánovaném časovém úseku.

Některé speciální léky při používání v domácím prostředí ovšem nehradí zdravotní pojišťovny, Pokojný přístav je proto musí pokrývat z vlastních omezených zdrojů. „Po většině klientů nemůžeme úhrady za léčiva vyžadovat, protože rodiny se již tak ocitají v tíživé finanční situaci,“ osvětluje Libuše Smějová, „Spousta klientů je totiž ještě v produktivním věku, takže jejich jediným příjmem bývají pouze nemocenské dávky. Na této náročné péči se musí podílet někdo z rodinných příslušníků čtyřiadvacet hodin denně, většinou to je partner nemocného.“

Tento finanční problém pomohla v roce 2018 vyřešit dotace Moravskoslezského kraje, který Pokojnému přístavu poskytl z dotačního programu na podporu hospicové péče 300 tisíc korun v rámci „Až do konce mezi svými“. Právě tato dotace pomohla Pokojnému přístavu po celý rok aplikovat svým klientům různá léčiva, zmírňující nepříjemné vedlejší příznaky onkologických chorob v posledním stadiu a tím i jejich utrpení.

Děkujeme!

Děkujeme partnerům