Tříkrálová sbírka v Opavě je o čtvrt milionu korun úspěšnější než loni

21.01.2022 - Celkem 125 tříkrálových pokladniček z Opavy rozpečeťovali v pátek 21. ledna od rána za dozoru úřednic Magistrátu města Opavy pracovníci Charity Opava. Na stole se záhy začaly vrstvit komínky mincí a štosy bankovek, jejichž hodnota stále vzrůstala. A již po dvou hodinách počítání bylo jasné, že ač probíhala opět ve ztížených podmínkách epidemie covidu-19, překonala v Opavě letošní Tříkrálová sbírka výsledky předchozího roku skoro o čtvrt milionu. V Opavě se letos vybralo krásných 641.677 korun!

Už podruhé za sebou neproběhla Tříkrálová sbírka, nejstarší dobročinná akce v České republice, za standartních okolností. Zatímco loni nemohli Tři králové po domácnostech z důvodu nouzového stavu kvůli pandemie covidu-19 koledovat vůbec, letos to bylo možné alespoň v omezené míře. „Po domácnostech koledovalo necelých osmdesát skupinek, což je výrazně méně, než před dvěma lety,“ upřesňuje koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová. Charita Opava proto opět připravila řadu dalších možností, jak do sbírky přispět a pokladničky umístila na různá místa, například do lékáren, prodejen OD TEMPO a Hruška a podobně. Dárci měli opět možnost přispět také online na účet sbírky.

Pořadatelé také připravili několik veřejných akcí, kde se mohli lidé se Třemi králi setkat a přispět jim do kasičky. Jedna z nich proběhla v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie pod názvem „Tříkrálová neděle“. Řada lidí využila možnosti navštívit zde Kašpara, Melichara a Baltazara a u toho si užít atmosféru opravené vánoční katedrály, podívat se na betlém a vyslechnout krátké varhanní koncerty. S koledováním Tří králů se také mohli netradičně lidé potkat také v opavské hale na zápasech BK Opava a premiérově se zapojil také SFC Opava.

Loni se v Opavě vybralo 392.714 korun, tuto částku lidé vhodili do pokladniček, umístěných v obchodech, lékárnách a dalších místech. „Letos lidé do pokladniček v obchodech přispívali výrazně méně, naopak tam, kde se chodili koledníci, byli výrazně štědřejší,“ vysvětluje Marie Manušová.

Zatímco výsledky sbírky v Opavě jsou již známy, celková částka za celé Opavsko bude spočítána později. Na rozdíl od tradičního koledování po domácnostech totiž trvá déle, než se jednotlivé kasičky doručí do Charity Opava a než se sečte jejich obsah. Jakmile bude Charita Opava výsledky Tříkrálové sbírky znát, ihned je zveřejní na tomto webu a také na facebooku.

Výnosy letošní sbírky budou určeny k rozšíření bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním a pro terénní služby Charity Opava, tedy pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou péči. „Všem dárcům i těm, kteří se Tříkrálové sbírce podíleli jako organizátoři, ze srdce děkujeme,“ vzkazuje koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová.

Děkujeme partnerům