Tříkrálová sbírka v Neplachovicích

24.01.2011 - O letošní Tříkrálové sbírce v Neplachovicích nám napsala paní Jana Čechová...
Již deset let naší vesnicí procházejí Tři králové a přinášejí do našich domovů přání všeho dobrého do nového roku a malé dárečky. Na oplátku si v charitní pokladničce odnášejí Vaše štědré příspěvky pro ty, kteří to potřebují.
V letošním roce se po Neplachovicích a místní části Zadky rozběhlo 27 králů s devíti vedoucími. Na cestu nám v kostele požehnal otec Luboš. Než jsme vyšli na všechny strany, vyfotil nás pan Schreier. Pak se už zpěv „My tři králové jdeme k Vám … „ ozýval najednou z několika domů. Bylo velmi milé, že jste nás očekávali a na mnohých místech již byla otevřená vrátka. Někteří koledníci chodili po několikáté, ale i letos přibylo mnoho dalších dětí, které se vydaly na cestu poprvé. Díky Vám se jim koledování líbilo. Po čtyřech hodinách putování jsme se vrátili do kulturní místnosti, kde na nás čekal teplý čaj a paní starostka, která převzala pokladničky a spočítala jejich obsah. Charitě Opava bylo předáno za Neplachovice 23. 354,- Kč a za místní část Zadky 4.410,- Kč.
Děkuji všem, kteří nelitovali svého volného času a pomohli při přípravě koledování. Pomáhali zhotovit dárky, připravit oblečení, nacvičit zpěvy, zapečetit pokladničky, obléci krále, začernit Baltazary a mnoho dalších maličkostí.
                                       Za koledníky všem děkuje Jana Čechová
 

Děkujeme partnerům