Tříkrálová sbírka se blíží

08.12.2010 - Charita Opava se již chystá na Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční od 1. - 11. ledna 2011...
Tříkrálová sbírka 2011
 
Také v příštím roce navštíví tříkráloví koledníci domácnosti na Opavsku. Obyvatelům domů popřejí štěstí, radost a přinesou požehnání do roku 2011. Bude záležet na každém, zda jim otevře své dveře.
 
Tříkrálová sbírka je spojena také s pomocí lidem, kteří se ocitli v nouzi či nelehké životní situaci. Proto nosí koledníci s sebou zapečetěnou pokladničku, do které vybírají dobrovolný příspěvek.
 
Záměr Tříkrálové sbírky 2011
 
V příštím roce je výtěžek určen na zkvalitnění péče o seniory. To znamená, že podpoří péči o seniory, o které Charita Opava pečuje v rámci hospicové, ošetřovatelské a pečovatelské služby. Tuto péči poskytuje Charita v domácím prostředí klienta. Umožňuje tak seniorům  a nemocným zůstat i přes zdravotní potíže doma se svou rodinou.
 
Dále bude podpořena péče v denním stacionáři, kam senioři dojíždí ze svých domovů. Zde mají možnost trávit čas, když rodinní příslušníci odcházejí do svých zaměstnání a nemohou se jim v té době věnovat. Díky stacionáři mohou senioři trávit své stáří mezi svými nejbližšími a zároveň v kolektivu.
 
Tříkrálová sbírka 2011 proběhne na Opavsku v termínu 1. – 11. ledna 2011.
 

Děkujeme partnerům