Třicet let firmy UNICONT, to je také dar třicet tisíc pro Charitu Opava

15.09.2021 - Šek v hodnotě 30 tisíc korun předal v pátek 10. září řediteli Charity Opava Janu Hanušovi jednatel firmy UNICONT Ing. Vladimír Peringer, PhD. u příležitosti oslav třiceti let této firmy. UNICONT tak pokračuje v chvályhodné tradici, kdy vždy každých pět let při oslavě kulatého výročí obdaruje Charitu Opava částkou rovnající se počtu let činnosti firmy.

Firma UNICONT patří mezi dlouhodobé pravidelné sponzory Charity Opava, které přispívá již od roku 1996. Kromě pravidelných příspěvků od UNICONTU dostáváme již patnáct let také sponzorské dary k výročí této firmy. Při oslavách 15 let trvání UNICOTNU to bylo 15 tisíc korun, při oslavách 20 let 20 tisíc korun, před pěti lety 25 tisíc korun a toto září si již Jan Hanuš z oslav třiceti let UNICONTU rovných 30 tisíc korun.

Oslavy třicet let firmy proběhly v bývalé vodárně u opavského východního nádraží, kterou UNICONT zrekonstruoval na oblíbený kulturně-umělecký prostor KUPE.

Děkujeme!

Děkujeme partnerům