„Tma jako v pytli,“ hlásí mobil. Nadační fond Avast umožnil nevidomým koupi moderní techniky

19.06.2019 - Umí rozpoznat jednotlivé bankovky, naprostou tmu zase ohlásí slovy „Tma jako v pytli“. Speciální mobilní telefon BlindShell2 s hlasovým výstupem pro zrakově postižené je jen jednou z technických vymožeností, které si mohli díky podpoře Nadačního fondu Avast pořídit klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.

Speciální diktafon Eltrinex, který nevidomým nahradí poznámkový blok, bezdrátová klávesnice Easy Link, která jim díky verzi v Braillově písmu umožní připojit se i na cestách k chytrému mobilu či tabletu, nebo počítačový program Dophin Guide. Nadační fond Avast podpořil projekt Domu sv. Cyrila a Metoděje pod názvem „Nevidomí mezi námi“ částkou 50 tisíc korun, což jim umožnilo zakoupit si tyto velmi potřebné, ale zároveň drahé moderní pomůcky. „To vše nám pomůže ještě více odstranit informační bariéry a přispěje k větší samostatnosti uživatelů v oblasti práce s informacemi. Nyní můžou naši uživatelé snáze studovat, efektivněji pracovat nebo aktivněji trávit svůj volný čas,“ pochvaluje si vedoucí Vlaštoviček Zuzana Janků.

Moderní technika může být pro nevidomé skutečně velmi potřebným pomocníkem. Diktafon Eltrinex mohou nevidomí kromě jiného používat k nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu, protože si nahrají trasu, kterou se učí, a když si během jejího absolvování nejsou jistí, zda jdou správně, mohou si záznam přehrát. „Používají ho ale také například při vaření, protože si nahrávají různé recepty, velmi často našim klientům diktafon pomáhá při nácviku písniček k soutěži Začarovaná písnička, protože si píseň nahrají a pak se učí jednotlivá slova,“ vysvětluje Zuzana Janků.

Mobil BlindShell 2 je zase možné používat také jako hlasovou čtečku knih, zjistit na něm předpověď počasí až na tři dny dopředu, funkce detektor světla zjistí, zda jste někde nenechali nedopatřením rozsvíceno. Pomalé klapání značí tmu, čím více se pak klapání zrychluje, tím větší světlo detekuje. Celou řadu dalších užitečných funkcí má i počítačový program Dophin Guide, který umí například odeslat namluvenou zprávu či skenovat text a následně ho nechat počítačem přečíst.

„Velmi si vážíme podpory, kterou nám Nadační fond Avast poskytl. Chtěli bychom za ni srdečně poděkovat a Nadačnímu fondu popřát mnoho síly do budoucna,“ uzavírá Zuzana Janků.

Děkujeme partnerům