Startuje soutěž dětské romské Mini Caruso Show

01.04.2004 - Srdečně zveme všechny nadšence pro romskou hudbu 14. 5. 2004 od 9,30 do sálu Minoritského kláštera v Opavě na finále letošní soutěže.
Zahájili jsme pátý ročník pěvecké soutěže, nazvané Dětské romské Minicarusoshow. Malí zpěváčci se semifinále účastnili ve třech soutě?ních kategoriích: mladší žáci (děti od nultého do čtvrtého ročníku), starší žáci (děti od páté do deváté třídy), dvojhlasy. Zazpívali dvě písně, z nichž alespoň jedna byla romská. Do semifinále soutěže se pod vedením svých pedagogů zapojily romské děti ze 6 škol: ZŠ Mařádkova, ZŠ Praskova, ZŠ Boženy Němcové, ZvŠ Slezského odboje, ZvŠ Dvořákovy Sady a Speciální škola Vítkov.

Srdečně zveme všechny nadšence pro romskou hudbu 14. 5. 2004 od 9,30 do sálu Minoritského kláštera v Opavě na finále letošní soutěže. Vítězové si odnesou nejen krásné a praktické ceny, ale také krásný zážitek spojený s vystupováním na velké soutěži.

Děkujeme partnerům