Škodlivý azbest je z dílen pryč, i díky dotaci z Moravskoslezského kraje

06.12.2021 - Rekonstrukce a přestavba části prostor bývalé Strojní traktorové stanice v Jaktaři, v nichž dnes sídlí Chráněné dílny Charity Opava, byla velmi náročná finančně i logisticky. Zdevastované budovy skrývaly řadu problémů, které vycházely na povrch až během rekonstrukce. Odstraňování některých z nich stále trvá. Díky dotaci Moravskoslezského kraje v projektu „Azbest a topení“ máme o dva velké problémy méně.

V jedné z budov Chráněných dílen Charity Opava se rozborem Státního zdravotního ústavu v Ostravě prokázala přítomnost nebezpečného a zdraví škodícího azbestu v dělící příčce třídící haly. Jednalo se o plochu 200m2 takzvaného měkkého azbestového materiálu, který je velmi náchylný na oděr a následné uvolnění nebezpečných vláken do vzduchu. V hale se přitom pohybuje nebo jí prochází denně několik desítek lidí s postižením. Zároveň se ukázalo, že topení v severní části budovy je zčásti nefunkční a nevyhovující.

Oba problémy se podařilo odstranit díky dotaci Moravskoslezského kraje z Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021. Krajská dotace činila 300 tisíc korun, což pokrylo větší část z celkových nákladů 480 tisíc korun bez DPH. Obě zlepšení vytvořila předpoklad pro udržení stávajících pracovní míst v Chráněných dílnách Charity Opava, které zaměstnávají téměř výhradně osoby se zdravotním handicapem. Děkujeme!

Děkujeme partnerům