Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení se přestěhovala

21.06.2012 - Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení Charity Opava se přestěhovala na Kylešovskou ulici č. 4. Plný provoz od 25. 6. 2012.
Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení Charity Opava se přestěhovala. Na nové adrese: Kylešovská 4, Opava dnes najdete Charitní pečovatelskou službu, Charitní ošetřovatelskou službu a mobilní hospic Pokojný přístav. S ohledem na budoucí využití Charitního domu – takzvané Nemocničky sídlí střediska ve III. patře. Je zde však bezbariérový přístup a výtah.
 
Vzhledem k tomu, že střediska jsou zatím vybavena jen provizorně a pracovníky čeká ještě velký úkol – nastěhovat kancelářský nábytek, prosíme klienty a zaměstnance Charity Opava, aby zatím střediska nenavštěvovali – nebo jen v naléhavých případech.
 
Jak uvedla manažerka sekce Petra Thiemlová, plný provoz bude zahájen v pondělí 25. června 2012.
 
Masérna Wellness centra, které je součástí sekce, zatím zůstává na původní adrese – na Kylešovské ulici 10, a to až do provedení nezbytných úprav pro její fungování. Poté se předpokládá i rozšíření nabídky, např. o vodoléčbu.
 
 

Děkujeme partnerům