Sdružení Česká katolická charita

16.08.2005 - vyhlásilo finanční sbírku na pomoc obětem záplav v Rumunsku, Sbírkové konto 369-369369369/0800 je vytvořeno u České spořitelny Praha, variabilní symbol 101 - Rumunsko (při platbě složenkou: 3690369369369/0800, VS 101). Další zemí, postiženou povodněmi, je Bulharsko, kde dosud nejsilnější povodně zasáhly začátkem srpna. Kromě zmařených lidských životů si záplavy vyžádaly velké materiální ztráty. Sbírkové konto je stejné jako výše uvedené, pouze variabilní symbol (VS) pro Bulharsko je 111. Finanční pomoc můžete odevzdat také na ředitelství Charity Opava, Opava-Jaktař, ul. Přemyslovců 26 v době od 8,00 do 14,00 hodin.
vyhlásilo finanční sbírku na pomoc obětem záplav v Rumunsku, Sbírkové konto 369-369369369/0800 je vytvořeno u České spořitelny Praha, variabilní symbol 101 - Rumunsko (při platbě složenkou: 3690369369369/0800, VS 101). Další zemí, postiženou povodněmi, je Bulharsko, kde dosud nejsilnější povodně zasáhly začátkem srpna. Kromě zmařených lidských životů si záplavy vyžádaly velké materiální ztráty. Sbírkové konto je stejné jako výše uvedené, pouze variabilní symbol (VS) pro Bulharsko je 111. Finanční pomoc můžete odevzdat také na ředitelství Charity Opava, Opava-Jaktař, ul. Přemyslovců 26 v době od 8,00 do 14,00 hodin.

Děkujeme partnerům