Sbírejte víčka PET lahví

08.03.2011 - Než vyhodíte PET láhev do kontejneru, odšroubujte víčko. Uzávěry pomáhají zdravotně postiženým lidem...
Pokud jste se ještě nezapojili do sbírání uzávěrů PET lahví, věřte, že tato činnost pomáhá zdravotně postiženým lidem hned ve dvou Charitách.
 
Charita Hrabyně se tímto projektem zabývá už tři roky a jak uvedla Judita Mudra, vedoucí úseku komunitních a humanitárních služeb, třídění vršků je jednou z mála pracovních příležitostí pro handicapované v tamním rehabilitačním centru. Čím více víček se do Hrabyně dostane, tím více lidí může třídit. Neméně důležitá je skutečnost, že projekt má pozitivní vliv na sociální cítění napříč generacemi, počínaje malými dětmi až po seniory. Část výtěžku ze sbírky posílá hrabyňská Charita prostřednictvím Papežského misijního díla dětem do zemí třetího světa na zmírnění chudoby.
 
Uzávěry, vytříděné podle barev, putují z Hrabyně do Chráněné dílny na zpracování plastů v Charitě sv. Alexandra v Ostravě. Pět zaměstnanců, z nichž čtyři jsou zdravotně znevýhodněni, tady z víček dělají drť, která se pak využívá k výrobě silnostěnných plastových výlisků. Vedoucí plastové dílny Pavel Staněk uvedl, že by Charita sv. Alexandra mohla svou kapacitu až ztrojnásobit. „Jsme vděční za každé víčko!“
 
Charita Opava v této oblasti spolupracuje s opavskou pobočkou Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, která sídlí v Opavě – Kylešovicích a již delší dobu se sbírkou víček Charitě Hrabyně pomáhá.
 
Do této činnosti se mohou zapojit opravdu všichni – jednotlivci, různá společenství, školky, školy, organizace, kluby seniorů, firmy, farnosti. Věříme, že sbírání uzávěrů nadchne i vás, kteří jste dosud nezačali.
 
Víčka můžete vozit do Centra pro zdravotně postižené v Opavě – Kylešovicích (vedle střediska Žabka) vždy v pondělí, úterý a ve středu od 8 do 16 hodin, případně se můžete domluvit telefonicky na čísle 553 734 109. Zaměstnanci Charity Opava a ti, kteří to mají blíže do Jaktaře mohou víčka nosit sem, a to na recepci nebo oddělení PR

Děkujeme partnerům