S Tříkrálovou sbírkou 2021 počítejte, připravuje se v několika variantách, ale určitě bude! (+ reportáž TV POLAR)

12.11.2020 - Tříkrálová sbírka je nejstarší charitativní akce v České republice, tisíce Kašparů, Melicharů a Baltazarů z řad dobrovolníků přinášejí do všech českých domácností dobrou zvěst a prosbu o dar pro potřebné již od roku 2000. A tradici tříkrálového koledování nepřeruší ani koronavirová krize. I když jinak, než jak jsme byli za déle než dvacet let zvyklí, Tříkrálová sbírka 2021 určitě proběhne.

Ač je to velmi náročné, organizátoři souběžně připravují několik variant Tříkrálové sbírky, od koledování po domácnostech s omezením přes zřízení koledovacích míst, kam by lidé v určený čas mohli za Třemi králi s dary sami přicházet, až po možnost přispět do virtuálních kasiček. Nejvíce pravděpodobná je v tuto chvíli kombinace všech těchto variant.

Už dnes je jisté, že Tříkrálová sbírka v roce 2021 potrvá déle. „Každoročně probíhala od 1. do 14. ledna, letos bude prodloužena až do 24. ledna,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Opava Marie Hanušová. „Už teď kontaktujeme dobrovolníky i jednotlivé obce, protože bez jejich pomoci se nikdy neobejdeme, což letos platí násobně,“ dodává. Bohužel letos neproběhne tradiční lednový Tříkrálový průvod a řada dalších doprovodných akcí pro koledníky i vedoucí skupinek. O odměny za svou ochotu ale nebudou ošizeni. Podrobné a aktuální informace najdete vždy na stránkách Charity Opava www.charitaopava.cz pod záložkou Tříkrálová sbírka.

Výnosy z Tříkrálové sbírky jsou důležitou položkou v rozpočtu Charity Opava a jejich výpadek by tato organizace bolestivě pocítila. „S penězi z Tříkrálové sbírky každoročně počítáme, jsou velmi důležité pro náš další rozvoj,“ potvrzuje ředitel Charity Opava Jan Hanuš. Loni se koledování zúčastnilo více než tisíc dobrovolníků v téměř sedmdesáti obcích na Opavsku. Společně vykoledovali 2.440.484 korun.

Zde najdete reportáž TV POLAR:

Děkujeme partnerům