Projekt D-venkov II byl také úspěšně ukončen

20.07.2005 - PROJEKT D-VENKOV II BYL TAKÉ ÚSPĚŠNĚ UKONČEN Projekt Hodina týdně pro druhé - aneb senioři seniorům ..., který byl podpořen částkou 64 300 EUR z programu EU Phare 2002 - Podpora aktivního života seniorů, byl 12. července úspěšně zakončen. V průběhu trvání časově omezeného projektu se Charitě Opava podařilo "vdechnout život" 15 klubům seniorů v obcích okolí Opavy a rozšířit povědomí o Charitě Opava a jejích profesionálních službách a také o dobrovolnictví.
Projekt Hodina týdně pro druhé - aneb senioři seniorům ..., který byl podpořen částkou 64 300 EUR z programu EU Phare 2002 - Podpora aktivního života seniorů, byl 12. července úspěšně zakončen. V průběhu trvání časově omezeného projektu se Charitě Opava podařilo "vdechnout život" 15 klubům seniorů v obcích okolí Opavy a rozšířit povědomí o Charitě Opava a jejích profesionálních službách a také o dobrovolnictví.

Dobrovolníci (61 žen a 1 muž), kteří spolupracovali na tomto projektu vytrvali s námi až do konce a někteří chtějí s námi spolupracovat nadále. Tímto se nám podařilo vytvořit opravdovou síť vyškolených, spolehlivých spolupracovníků v okolních vesnicích, kterým jsme nabídli další možnosti spolupráce:
  1. Podpora nově vytvořených klubů na vesnicích - možnost zabezpečit odbornou přednášku zaměstnanců Charity Opava, kteří jsou profesionálové ve svých oborech a jiné další požadavky klubů bude konzultovat slečna Katarína Durkáčová, pracovnice pro vzdělávání v Charitě Opava.
  2. Předávání informací o Charitě Opava - informace o činnosti Charity Opava (SEM-TAM, plakáty, letáky ...) získájí u slečny Ludmily Vicherkové, vedoucí oddělení public relations - vztahy s veřejností. Tyto informace mohou dále předávat ve svém okolí.
  3. Tříkrálová sbírka - možnost zapojení se do TS (výroba dárků, koledování, zajišťování koledníčků, ...). Kontaktní osobou je slečna Petra Kretková, pracovnice public relations.
  4. Schůzky dobrovolníků v Opavě - 1 x měsíčně pod vedením RNDr. Olgy Rampáčkové se v Opavě, v Klubu sv. Anežky scházejí dobrovolníci Charity Opava, kteří tvoří společenství už od založení Charity Opava. Program schůzky začíná v 16 hod zamyšlením (aktuální téma), potom následují informace z Charity Opava, dále požadavky od vedoucích z charity a ukončí se diskusí. Vše trvá 1 - 1,5 hod. Schůzky bývají pravidelně každé první úterý v měsíci kromě prázdnin. Při zájmu o toto setkání je potřebné kontaktovat slečnu Máriu Durkáčovou, vedoucí dobrovolníků v Charitě Opava.
  5. Pokračování v projektu "Senioři seniorům" bez smlouvy a výkazů. O této spolupráci se ředitel Jan Hanuš radil s dobrovolnicemi projektu - jak pokračovat v dobrovolné službě, jak dělat charitu - milosrdnou lásku v praxi ve své vlastní vesnici bez evropského projektu, bez smlouvy, bez výkazů činnosti....Návrh jedné dobrovolnice byl: "Chci nemocnou sousedku navštěvovat nadále, chci v pomoci pokračovat a hlavně budu k ní vyzývat další v našem klubu. Ostatním, kteří budou chtít pomáhat, budu říkat, aby se připojili k Charitě a vykonávali milosrdnou lásku dobrovolně, bez smlouvy, bez výkazů..."
Jako výraz vděčností a na památku ředitel Jan Hanuš, osobně předal všem dobrovolnicím Ocenění za aktivní a záslužnou dobrovolnou činnost na charitním projektu.

Děkujeme partnerům