Probíhá Tříkrálová sbírka, přispět můžete mnoha způsoby (+ repo TV POLAR)

02.01.2022 - Tříkrálová sbírka 2022 je tady! Zatímco loni v lednu bohužel Kašpar, Melichar a Baltazar nemohli chodit s tříkrálovým poselstvím po jednotlivých domácnostech, protože to nedovolila proticovidová opatření, letos bychom se jejich poselství přece jen mohli dočkat. Tříkrálová sbírka 2022, která právě začala, bude probíhat až do neděle 16. ledna.

Koledníci tak budou moci v Opavě i v některých obcích osobně přijít s přáním Božího požehnání a všeho dobrého v novém roce a zároveň nabídnout možnost přispět finančním darem potřebným. Koledovat se ale bude jen na několika místech a v menším rozsahu než předloni. I proto připravila Charita Opava, která tradiční Tříkrálovou sbírku organizuje, řadu možností přispět také jinými způsoby.

V loňském roce se velmi osvědčily pokladničky umístěné v různých prodejnách či na pracovištích. Možnost přispět do takovýchto pokladniček proto budou mít dárci i letos, najdete je například v některých lékárnách, v prodejnách OD TEMPO, v prodejnách Hruška, na střediscích Charity Opava, na některých úřadech i na dalších místech. Pokladničky budou vždy zřetelně označeny a zapečetěny. Seznam míst najdete na těchto stránkách pod záložkou Tříkrálová sbírka a bude průběžně aktualizován.

Přestože byla Charita Opava nucena zrušit tradiční Tříkrálový průvod, nechtěli pořadatelé ochudit rodiny s dětmi o možnost se se Třemi králi potkat. Proto bude ve čtvrtek 6. ledna v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě v 17 hodin sloužena mše s požehnáním pro koledníky a všechny domácnosti. Na stejném místě se pak 9. ledna uskuteční Tříkrálová neděle. Se Třemi králi se zde můžete setkat po dopoledních bohoslužbách a také odpoledne od 13 do 16.30 hodin. „Zájemci si budou moci užít atmosféru opravené vánoční katedrály a podívat se na betlém, každou půlhodinu jim k tomu budou hrát varhany,“ zve koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová.

Při loňské sbírce také mnoho lidí využilo možnosti bezpečně přispět on-line. Touto formou se například pro Charitu Opava vybralo přes 400 tisíc korun. „Pokud byste se rozhodli pro tuto cestu, nezapomeňte, prosím, přidat k platbě na účet 66008822/0800 variabilní symbol 777988012, díky čemuž bude váš dar připsán konkrétně na náš účet,“ vysvětluje Marie Hanušová a připomíná, že možnost zúčastnit se koledy online a přispět na tříkrálový účet bude trvat až do konce ledna 2022.

Letošní Tříkrálovou sbírku plánujeme využít k rozšíření bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním a pro terénní služby Charity Opava, tedy pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou péči. „Naše pečovatelky a zdravotní sestry se po celou dobu covidové krize starají o potřebné v jejich domácnostech za velmi ztížených podmínek, s velkou obětavostí i osobním nasazením,“ dodává závěrem Marie Hanušová. „Při mimořádné Tříkrálové sbírce 2021 jste nás ohromně podrželi. Ze srdce děkujeme všem dárcům a spolupracovníkům sbírky letošní.“ Aktuální informace o tom, jak sbírka probíhá, budeme průběžně zveřejňovat na facebooku a webových stránkách Charity Opava.

Kompletní informace o Tříkrálové sbírce 2022 najdete zde:

https://www.charitaopava.cz/informace/Trikralova-sbirka/145

A níže najdete také reportáž TV POLAR z 1. ledna 2022:

Děkujeme partnerům