Proběhl den otevřených dvěří

10.12.2004 - V souvislosti s 15. výročím vzniku Charity Opava proběhl na všech našich střediscích a zařízeních týden otevřených dveří. Na návštěvu a prohlídku byli srdečně zváni příznivci Charity Opava, rodinní příslušníci zaměstnanců a klientů, i široká veřejnost. K návštěvě Charity Opava pozval veřejnost také ředitel Jan Hanuš.
V souvislosti s 15. výročím vzniku Charity Opava proběhl na všech našich střediscích a zařízeních týden otevřených dveří. Na návštěvu a prohlídku byli srdečně zváni příznivci Charity Opava, rodinní příslušníci zaměstnanců a klientů, i široká veřejnost. K návštěvě Charity Opava pozval veřejnost také ředitel Jan Hanuš. Připravili jsme pestrý program a nyní vám nabízíme krátké zhodnocení očima pracovníků některých našich středisek:
  • Stacionář Mraveneček: Během dne otevřených dveří nás navštívili pracovníci z ÚSP Mánesova, kteří byli mile překvapeni (ve vší skromnosti) rozsahem a kvalitou nabízené péče. Ústav, který vede nová paní ředitelka chtějí naplnit novým duchem, proto si se zájmem prohlédli vybavení našeho Stacionáře a odnesli si spoustu inspirací pro svou práci. A také nás ujistili, že se k nám budou na výzvědy velmi rádi vracet.
  • Vlaštovičky: Den otevřených dveří na našem středisku proběhl úspěšně. A to jednak díky hojně navštívené mši sv. za Charitu, konané v úterý 23.11, jednak díky malému pohoštění, které poté následovalo. Vždycky je dobře, že se lidé můžou občerstvit - a to nejen jídlem, ale samozřejmě také duchovně. Pár lidí, kteří u nás ještě nikdy nebyli, projevili zájem o prohlídku domu, takže jim byl poskytnut obsáhlý výklad o tom, jak to u nás v domě chodí. Návštěvníci přišli nejen dopoledne, ale několik ještě přišlo také odpoledne. Lidé odcházeli spokojení a přijali pozvání na naše dvě tradiční akce - oslavy sv.Cyrila a Metoděje a výročí otevření domu v září. Akce měla určitě smysl - ať už proto, že se sešli ke společné motlitbě nejen Chariťáci, ale i proto, že k nám zavítala také veřejnost.
  • Chráněné dílny: V tomto týdnu zde byla ZŠ Boženy Němcové - děti byly nadšené. V tomto období k nám přichází spousta jednotlivých zákazníků a i klientů masérny. Předpokládáme, že byli spokojeni.
  • Chráněné a podporované bydlení: Napekli jsme buchty, udělali kávu a čaj a na návštěvu si naši klienti sami pozvali také celé oddělení Psychiatrické léčebny v Opavě (17b) - cca 30 lidí, kteří si prohlédli, včetně psychologů a terapeutů, co a naše středisko a Setkávárna nabízejí. Někteří z těchto lidí už k nám docházejí, zájem je nejvíce o práci s PC a internet - možnost vyhledávání zaměstnání, bydlení.
  • Občanská poradna: ve středu, kdy jsme rozšířili úřední hodiny od 8 do 16 hodin, navštívilo poradnu 6 klientů.
  • Denní stacionář pro seniory: Měli jsme udělanou reklamu - už týden předem vyvěšený program všech středisek Charity a den před naším termínem jsme vyvěsili velký plakát na vrata - Zveme Vás na hry, které pomáhají trénovat Vaši paměť, ale nikdo v námi určené době nepřišel. Zato přicházejí lidé jindy, neplánovaně a moc se jim u nás líbí.

Děkujeme partnerům