Požehnání koledníků 2004

05.01.2004 - Letošní Tříkrálová sbírka v Opavě byla zahájena 2. ledna 2004 slavnostním požehnáním koledníků Mons. Josefem Veselým, opavským děkanem, který je současně dlouholetým přítelem Charity Opava.
Letošní Tříkrálová sbírka v Opavě byla zahájena 2. ledna 2004 slavnostním požehnáním koledníků Mons. Josefem Veselým, opavským děkanem, který je současně dlouholetým přítelem Charity Opava.

Žehnání se uskutečnilo v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie a zúčastnili se ho koledníčci se svými rodiči z Opavy a širokého okolí. Ze vzdálených vesnic dokonce objednali autobus, aby se mohli žehnání zúčastnit. Koledníci měli možnost přijít převlečeni za tři krále rovnou do kostela a vyzkoušet si tak, jak jim kostýmy sluší.

Po skončení žehnání byli všichni koledníci společně s rodiči pozváni na vynikající občerstvení – koláče, chleba s pomazánkou, kávu a čaj - do blízké školní jídelny. Ale to ještě nebyl konec programu, který jsme společně připravili. Opavské kino Mír nám zdarma poskytlo sál a filmové představení, a proto jsme měli možnost pozvat všechny zúčastněné na pohádku Král sokolů. Před začátkem představení se podělila o své zkušenosti při koledování, všem mile poděkovala a popřála hodně zdaru, ředitelka Charity RNDr. Anna Ekslerová.

Jak poznáte ty pravé koledníky? Vedoucí každé skupinky má u sebe občanský průkaz a zvláštní průkaz koledníka. Kasička na peníze je zapečetěná, opatřená logem Charity a razítkem příslušného obecního či městského úřadu nebo magistrátu. Kvůli výskytu falešných tří králů v minulosti musela Charita požádat o spolupráci policii. Strážníci mohou kontrolovat, zda koledníci mají oprávnění vybírat peníze v rámci Tříkrálové sbírky. Věříme, že se tak zamezí nepříjemným podvodům, které kazí pověst této krásné tradici.

V následujících dnes se již zvěstovalo, koledovalo, zpívalo, hrálo a taky hodně mrzlo ...

Děkujeme všem, kteří se do náročné organizace Tříkrálové sbírky jakkoli zapojili!

Děkujeme partnerům