Poslanci byli mile překvapeni rozsahem činnosti Charity Opava

23.04.2004 - Ve středu 21. dubna jsme v Charitě Opava uvítali vzácnou návštěvu. V rámci výjezdního zasedání Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přijeli někteří poslanci a jejich zástupci do Moravskoslezského kraje. Účelem zasedání bylo seznámit se s koncepcí sociální politiky a vybranými aktuálními problémy navštívených organizací. Třídenní zasedání se skládalo z teoretické a praktické části - prohlídky předem určených organizací a zařízení. Středa byla vyhrazena Opavě a my jsme byli velmi rádi, že nabídka navštívit Charitu byla přijata.
Ve středu 21. dubna jsme v Charitě Opava uvítali vzácnou návštěvu. V rámci výjezdního zasedání Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přijeli někteří poslanci a jejich zástupci do Moravskoslezského kraje. Účelem zasedání bylo seznámit se s koncepcí sociální politiky a vybranými aktuálními problémy navštívených organizací. Třídenní zasedání se skládalo z teoretické a praktické části - prohlídky předem určených organizací a zařízení. Středa byla vyhrazena Opavě a my jsme byli velmi rádi, že nabídka navštívit Charitu byla přijata.

Před 17 hodinou přijeli poslanci do Vlaštoviček, aby navštívili Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, kde jsme měli vyhrazených 45 minut na prezentaci Charity Opava.

Program se skládal ze tří částí:
  •  prohlídka Domu
  • prezentace Chráněných dílen sv. Josefa pro zdravotně postižené s praktickou ukázkou tvorby a s možností zakoupení výrobků
  • představení jednotlivých středisek Charity Opava jejich vedoucími a přehled činností na panelech v prostorách místní kaple, která je součástí Domu sv. Cyrila a Metoděje
V průběhu návštěvy pokládali poslanci vedoucím středisek velmi praktické otázky.

Jsme velmi rádi, že se u nás poslancům líbilo, což můžeme usoudit ze slov, která do pamětní knihy zapsala Doc. MUDr. Milada Emerová, CSc., předsedkyně VSPZ: "Jménem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PS PČR vyjadřuji všem pracovníkům i obyvatelům Domu sv. Cyrila a Metoděje hlubokou úctu a vřelé poděkování. Zdar vaší práci, úsilí a životnímu optimismu!"

Děkujeme partnerům