Poradenství se přiblížilo občanům

31.08.2004 - Poradci Občanské poradny Charity Opava, kteří poskytují bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství, či kontakty na organizace, rozšířili a zkvalitnili své služby. V současnosti mohou poradenství využít také imobilní občané, kteří potřebují získat přístup ke službám nebo zastoupení na úřadech a institucích. Kontaktovat mohou Občanskou poradnu telefonicky 553 616 437, e-mailem: obcanskaporadna@charitaopava.cz či dopisem a zajistit si tak návštěvu poradce v místě svého bydliště.
Poradci Občanské poradny Charity Opava, kteří poskytují bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství, či kontakty na organizace, rozšířili a zkvalitnili své služby. V současnosti mohou poradenství využít také imobilní občané, kteří potřebují získat přístup ke službám nebo zastoupení na úřadech a institucích. Kontaktovat mohou Občanskou poradnu telefonicky 553 616 437, e-mailem: obcanskaporadna@charitaopava.cz či dopisem a zajistit si tak návštěvu poradce v místě svého bydliště.

"Díky finančním prostředkům z kraje, poskytují naši odborníci poradenství bezplatně také v domácnostech hůře pohyblivých občanů v naší spádové oblasti", sdělila vedoucí Občanské poradny Blažena Svobodová. Poradcům při řešení dotazů z oblasti sociálně-právní problematiky, pomáhají také dobrovolníci, například studenti Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Občanská poradna má v současnosti zájem o studenty prvních ročníků, kteří jsou v případě uzavření smlouvy o dobrovolné spolupráci, odborně zaškoleni.

V loňském roce poradna řešila 1384 dotazů. Nejvíce dotazů směřovalo do oblasti bydlení, mezilidských vztahů a majetkoprávních vztahů. V oblasti bydlení se klienti nejvíce potýkali s problematikou nájemních smluv na dobu určitou i neurčitou, s právy a povinnostmi pronajímatele versus nájemce, cenami služeb, zvyšováním nájemného a zánikem nájmu. Do okruhu majetkových vztahů směřovalo nejvíce dotazů na formy nabývání majetku, společného jmění manželů, podílového spoluvlastnictví a dědění. V oblasti mezilidských vztahů navštěvovali klienti poradnu za účelem získání informací, týkajících se zániku manželství a výživného, především vyživovací povinnosti rodičů k dětem či mezi manžely.

Služby Občanské poradny jsou navíc, díky projektu s názvem Rozšíření charitních služeb pro seniory na Opavsku pomocí sítě dobrovolníků, financovaného z programu EU Phare 2002 - Podpora aktivního života seniorů, dostupné také lidem ve dvacítce obcí na Opavsku. "Díky vytvoření sítě dobrovolníků, kteří zvyšují informovanost o sociálních a zdravotních službách Charity, jsme nyní v okolních vesnicích zaznamenali větší zájem o jednotlivé služby našich středisek", potvrdila pracovnice opavské Charity Mgr. Jana Montágová.

Děkujeme partnerům