Pomozte nám v Opavě pomáhat!

27.04.2012 - Akce Pomozte nám v Opavě pomáhat spočívá ve vzájemné solidaritě a v odeslání jediné DMS ve tvaru: DMS ROK CHARITAOPAVA na telefonní číslo 87 777...
Na počátek dvě otázky: třicet korun je za a) málo, nebo za b) hodně? Která odpověď je správná? To je samozřejmě relativní, další otázka však směřuje především k těm, kteří by zakroužkovali áčko. Jsem ochoten či ochotna vzdát se jednou měsíčně oněch tří desetikorun ve prospěch člověka v těžké životní situaci?
 
     I málo totiž zmůže hodně. Charita Opava pomáhá občanům Opavy již déle než dvacet let a poskytuje ve městě více než polovinu všech sociálních služeb. Díky nim se zde lépe žije dětem, seniorům, potřebným, lidem se zdravotním postižením, těžce nemocným – vlastně celým rodinám. A aby zůstala zachována jistota, že na problémy nemusí být člověk sám ani v této složité době, rozjíždí Charita Opava akci „POMOZTE NÁM V OPAVĚ POMÁHAT“. Spočívá ve vzájemné solidaritě občanů Opavy a v odeslání jediné DMS ROK, jejímž prostřednictvím vám bude po dobu jednoho roku každý měsíc automaticky stažena jedna DMS v hodnotě třiceti korun.  
 
     Úvodní otázka zněla, zda je třicet korun málo, nebo hodně. Odpověď je jednoznačná - pro Charitu Opava a lidi, o které se tato organizace stará, může tento nevelký obnos znamenat mnoho - Charita Opava pro své klienty za třicet korun například zorganizuje krátký výlet pro človíčka s mentálním postižením, zaplatí  jednu polévku pro hladovějícího, koupí tři kila hlíny na výrobu deseti hrníčků v charitních chráněných dílnách nebo může hodinu a půl hlídat dítě rodičů v nouzi. Za třicet korun také dojedou naše pečovatelky pomoci hospicovému pacientovi. To, co mnozí z nás v peněžence vůbec nezaznamenají, může mnoha lidem v nouzi či problémech skutečně pomoci.
 
     Mnoho malých finančních darů dohromady je vkladem do pocitu bezpečí nás všech. Díky Charitě Opava víte, že nejste na své problémy sami. Díky vaší štědrosti je tu Charita Opava.
Pomozte nám proto v Opavě pomáhat!  Budete-li to v budoucnu potřebovat, my na oplátku pomůžeme vám! Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK CHARITAOPAVA na telefonní číslo 87 777. Počet dárcovských SMS, kterými již občané Opavy a okolí přispěli ke vzájemné solidaritě na území svého města, je také možno sledovat na www stránkách charitaopava.cz.
Děkujeme!!!
 
 

Děkujeme partnerům