Pomozme Slovensku

31.08.2004 - Sdružení Česká katolická charita vyhlásilo finanční sbírku na pomoc obětem povodní na Slovensku Sbírkové konto 369-369369369/0800 je vytvořeno u České spořitelny Praha, variabilní symbol 163 - Slovensko (při platbě složenkou: 3690369369369/0800, VS 163). Finanční pomoc můžete odevzdat také na některém ze středisek Charity Opava.
Sdružení Česká katolická charita vyhlásilo finanční sbírku na pomoc obětem povodní na Slovensku Sbírkové konto 369-369369369/0800 je vytvořeno u České spořitelny Praha, variabilní symbol 163 - Slovensko (při platbě složenkou: 3690369369369/0800, VS 163). Finanční pomoc můžete odevzdat také na některém ze středisek Charity Opava.

Děkujeme partnerům