Pokojný přístav získal do své výbavy další dva kyslíkové koncentrátory

25.08.2023 - Další dva potřebné kyslíkové koncentrátory značky OXYBELL v celkové hodnotě téměř pětačtyřicet tisíc korun získal do své výbavy mobilní hospic Pokojný přístav. Jejich pořízení umožnil příspěvek Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Kyslíkový koncentrátor pomáhá pacientům vedle léků zvládat dušnost. Ta často doprovází právě klienty Pokojného přístavu, jimiž jsou především nemocní v posledním stadiu onkologických chorob. Zapůjčení kyslíkového koncentrátoru je pro mnohé z nich dokonce podmínkou pro propuštění z nemocnice do domácího prostředí. „My kyslíkové koncentrátory pacientům zapůjčujeme, ale nemáme jich tolik, abychom mohli vyhovět všem požadavkům,“ vysvětluje vedoucí Pokojného přístavu Eva Mertová. „Proto jsme za další dva kyslíkové koncentrátory velmi rádi a chtěli bychom Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové jménem nás i našich klientů srdečně poděkovat,“ dodává.

Profesionální tým Pokojného přístavu poskytuje občanům Opavska svou vysoce odbornou péči od roku 2007 nepřetržitě sedm dnů v týdnu 365 dnů v roce a jeho služby jsou na Opavsku velmi oceňované. Jen v roce 2022 umožnil tým lékařů a zdravotních sester zůstat až do konce života doma při zachování vysokého standardu medicínské i ošetřovatelské péče přes dvě stě klientům. Celý tým pomáhá v domácím prostředí zvládnout poslední dny nejen samotnému nemocnému, ale také pečující rodině. Stav klientů Pokojného přístavu vyžaduje nejen komplexní paliativní péči zajištěnou odborným personálem, který je v oblasti paliativní péče speciálně vzděláván, ale také potřebné vybavení. Díky daru Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové bude toto středisko Charity Opava moci své služby poskytnout dalším zájemcům.

Děkujeme partnerům