Počítačový program ZoomText pomáhá slabozrakým, nám ho pořídila Nadace prof. Vejdovského

07.12.2020 - Veřejnost má většinou dojem, že Charita Opava v Domě sv. Cyrila a Metoděje poskytuje chráněné bydlení a sociální rehabilitaci výhradně lidem zcela nevidomým. Mezi klienty tohoto střediska je ale také celá řada lidí s různými zrakovými postiženími. Právě osobám se zbytky zraku dnes s jejich handicapem může výrazně pomoci moderní počítačová technika, která často dokáže malé zázraky.

Její pořízení ale není právě levná záležitost. Obyvatelům Vlaštoviček s ním pomohla Nadace profesora Vejdovského, díky jejímuž příspěvku 21.636 korun si zde mohli koupit upgrade počítačového programu ZoomText včetně jeho prodloužené licence SMAL.

Program ZoomText slouží slabozrakým uživatelům, kteří nepřečtou z obrazovky text v běžné velikosti. „Klienti se učí pracovat s různými funkcemi tohoto softwaru, například zvětšováním obsahu obrazovky, nastavováním barev, zvýrazňováním kurzoru a čtením textových informací pomocí hlasového výstupu,“ vysvětluje vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků. Výhodou je podle ní také jednoduché počítačové prostředí i to, že uživatel informace z počítačové obrazovky zároveň vidí a slyší. ZoomText tak může používat uživatel jakéhokoliv věku či s přidruženým onemocněním.

Práce s programem ZoomText umožní zrakově handicapovaným klientům Vlaštoviček kvalitní přístup k internetu, k nejrůznějším dokumentům, k emailové poště a ostatním informacím, ke kterým mají díky svému handicapu ztížený přístup. Klienti se nyní lépe dostanou k informacím, jako jsou například odjezdy autobusů, zprávy, informace důležité ke studiu nebo ke vzdělávání.

„Za podporu velmi děkujeme Nadaci profesora Vejdovského,“ vzkazuje Zuzana Janků, A dodává přání pevného zdraví a spousty sil do další práce všem zaměstnancům nadace.

Děkujeme partnerům