Počítač nevidomým naskenuje a přečte dopis, umožnila to Nadace Leontinka

27.05.2019 - Technika, která pomáhá nevidomým, jde mílovými kroky kupředu. Stále modernější počítačové programy například otevírají před lidmi se zrakovým postižením celou řadu možností, které jim byly dříve vinou handicapu zapovězeny. Díky podpoře Nadace Leontinka si tři z takovýchto programů mohli pořídit také klienti z Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.

Díky Nadaci Leontinka si v tomto středisku Charity Opava mohli pořídit programy s názvy ViewdioPlus, Kobaspeech3 a ABBYY Fine reader standard. Počítačová učebna, která je pro klienty v řadě případů nenahraditelným pomocníkem, je tak opět o mnoho kvalitnější. Mimo jiné i díky novým možnostem při práci s textem, který budou nyní klienti moci naskenovat z papírové do elektronické podoby a za pomoci hlasového syntetizéru si ho nechat počítačem přečíst. Dostanou se tak snáze k důležitým textům, které nejsou dostupné v elektronické podobě, jako například smlouvy, dopisy a podobně.

„Díky této pomoci od Leontinky jsou naši zrakově handicapovaní klienti opět o trochu více nezávislí na pomoci jiného člověka,“ pochvaluje si vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků. „Nadaci Leontinka děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Máme obrovskou radost, že pořád ještě existuje někdo, kdo podporuje dobré věci. Velmi si toho vážíme,“ dodává s díky.

Děkujeme partnerům