Partner Chráněných dílen EKOLAMP funguje i v nouzovém stavu beze změn

09.04.2020 - Beze změn funguje i v době vládních opatření k omezení šíření koronaviru svoz elektroodpadu i následná recyklace, zajišťovaná kolektivním systémem EKOLAMP, který je partnerem Chráněných dílen Charity Opava. Sběrná místa tak mohou objednávat odvozy elektroodpadu bez omezení.

V případě potřeby se mohou zájemci obrátit na příslušné zaměstnance EKOLAMPu i na regionální zástupce, kontakty jsou k dispozici na webových stránkách společnosti https://www.ekolamp.cz/. Protože ale většina zaměstnanců pracuje z domova, může být reakční doba o něco delší než obvykle.

Chráněné dílny Charity Opava zaměstnávají několik desítek osob, znevýhodněných na otevřeném trhu práce. Jejich technická dílna je svým programem zaměřena na zpracování klasických i nebezpečných odpadů, zejména elektroodpadu, ale nabízí také skartaci dokumentů včetně jejich odvozu a tzv. demagnetizaci.

Kolektivní systém EKOLAMP, který je partnerem Chráněných dílen Charity Opava, zajišťuje zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. I díky této spolupráci mohou být Chráněné dílny Charity Opava prospěšně hned dvakrát - kromě zaměstnávání lidí s handicapem také napomáhají odpovědnému ekologickému chování.

Děkujeme partnerům