Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

03.02.2010 - Letošní Tříkrálová sbírka skončila, ať žije ta následující, která bude označena letopočtem 2011.
Letošní Tříkrálová sbírka skončila, ať žije ta následující, která bude označena letopočtem 2011. Než se tak stane, připomeňme si čím byla letošní sbírka jiná nebo výjimečná, s jakým cílem byla vyhlášena a jak bude její výtěžek využit.
 
„Tříkrálovky“ se letos ujala nová koordinátorka Marie Gilíková. Do práce se pustila už v září loňského roku s vervou a bez obav. „Nevěděla jsem do čeho jdu, tak jsem neměla strach,“ uvedla krátce po ukončení sbírky. Nezastírá však, že zažila i horké chvilky. Například, když den před Tříkrálovým průvodem zjistila, že jeden z protagonistů doprovodného programu leží v nemocnici s prasečí chřipkou. Ale překážky jsou od toho, aby se překonávaly a tak i tento problém byl záhy zažehnán.
 
K Tříkrálové sbírce patří dárečky, které rozdávají koledníci. Letos jich měli k dispozici kolem šesti tisíc a na jejich výrobě se podíleli dobrovolníci, děti z mateřských a základních škol, zaměstnanci Charity Opava, vězenkyně z opavské věznice, obyvatelky Charitního domova pro řeholnice na Kylešovské ulici, klienti Denního stacionáře pro seniory a mnoho dalších lidí.
 
Tříkrálová sbírka byla už desátá a probíhala od 1. do 11. ledna. Dějištěm mše svaté s požehnáním koledníkům, celebrované opavským děkanem Pavlem Cieslarem, byl chrám svatého Vojtěcha (původně sv. Jiří) na Dolním náměstí. Málokdo možná ví, že tento chrám, přestože patří mezi nejmladší opavské kostely má svůj zvláštní význam, a to především pro roli jakou plnil za II. světové války. Říkalo se mu „kostel české Opavy“. Jeho mohutným prostorem zazníval za okupace český zpěv a česká hudba, zde byly šeptány vroucí modlitby českých lidí násilně odtržených od zbytku národa, modlitby za vlast. Také pro všechny Chariťáky je chrám důležitý. Právě odsud se prostřednictvím nástěnky s nabídkou pomoci začalo před dvaceti lety šířit dobro, které bylo základním kamenem ke vzniku Charity Opava. A právě zde se 5. ledna uskutečnila mše svatá s požehnáním koledníkům jubilejní Tříkrálové sbírky. Chrám byl plný věřících a přes třeskutou zimu, zde byla atmosféra více než hřejivá. O doprovodný program průvodu se zasloužil bubenický soubor Boris a pěvecký sbor Domino. Starými lidovými hrami se pak nechali inspirovat herci, sboristky opery a technický personál Slezského divadla, a to již podruhé pod režisérským vedením Jany Andělové – Pletichové.
Tříkrálové sbírky se zúčastnilo na devět stovek koledníků a do 226 pokladniček se vměstnalo 1.170.014 korun, tedy o téměř sedmdesát tisíc více než loni. Vzhledem k ekonomické krizi, která se v současnosti citelně dotýká nejedné domácnosti, je to krásný výsledek a skutečný výraz lidské solidarity. Nejvíce naditou kasičku odevzdal Albert Červeň, který koledoval se sourozenci Vojnovskými. Bylo v ní 18.299 korun. Nejmladší kolednicí letošní sbírky byla Editka Tesařová, které ještě nejsou ani tři roky. Koordinátorka Marie Gilíková pak vyzdvihla fakt, že koledníci tentokrát došli do každé, i té nejmenší vísky.
 
Koledování se nevyhnul ani ředitel Charity Jan Hanuš. Coby Kašpar v doprovodu děkana Pavla Cieslara (Melichar), pracovníka Charitní pečovatelské služby Jiřího Leiferta (Baltazar) a vedoucího Mravenečku Hynka Závorky, nesoucího Betlémskou hvězdu, navštívil opavský Magistrát. Bez pokladničky pak i Slezskou nemocnici a sestry Františkánky. „Přišli jsme tam zazpívat, potěšit nemocné a popřát jim Božího požehnání,“ sdělil ředitel Jan Hanuš.
 
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky poslouží seniorům, a to především těm, o které se Charita stará v rámci pečovatelské či ošetřovatelské služby. Vybrané peníze umožní zakoupit nový automobil pro pečovatelskou službu, nákup zdravotnického materiálu, hlavně injekční a infúzní techniky, kompenzačních matrací a poslouží také k dovybavení Denního stacionáře pro seniory. Částka 50 tisíc korun byla vyčleněna na pomoc tragickým zemětřesením postiženému Haiti.
 
Slavnostní vyhlášení výsledků Tříkrálové sbírky se uskutečnilo 28. ledna v opavském kině Mír a zúčastnilo se ho na 230 koledníků. Součástí programu, který moderovala Jana Řehulková spolu s ředitelem Janem Hanušem, bylo i vyhodnocení soutěže o nejkrásnější kolednickou korunu. Vyhrál šestiletý Tomáš Matula z Církevní mateřské školy v Opavě. Za ním se umístily dvě dívky, šestiletá Markéta Tesařová z Opavy a desetiletá Marie Anna Kosterová ze Slavkova. Na všechny děti pak čekalo malé občerstvení a protože se akce konala v kině, nemohl chybět film. Děti shlédly filmovou pohádku Nejkrásnější hádanka.
 
Děkujeme všem, kteří jste se Tříkrálové sbírky zúčastnili, a to jakýmkoli způsobem. Děkujeme za Vaši solidaritu s potřebnými. Vaše pomoc je neocenitelná a nesmírně si jí vážíme. Pán Bůh zaplať!
klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Děkujeme partnerům