Obyvatelé Domu ve Vlaštovičkách opékali společně párky s klienty zařízení Nová šance

06.06.2011 - V úterý 31. května se vydala početná skupina z Vlaštoviček na jednodenní výlet do Ostravy Koblova. Skupinu tvořili obyvatelé Domu pro zrakově postižené, dále několik klientů tamní rehabilitační dílny a doprovod zajišťovalo pět zaměstnanců domu. Cílem výletu byla návštěva občanského sdružení Nová šance, které nabízí pomoc lidem v těžkých životních situacích a odkud do Vlaštoviček přišel jeden z jeho současných nevidomých obyvatel – pan Petr.
V úterý 31. května se vydala početná skupina z Vlaštoviček na jednodenní výlet do Ostravy Koblova. Skupinu tvořili obyvatelé Domu pro zrakově postižené, dále několik klientů tamní rehabilitační dílny a doprovod zajišťovalo pět zaměstnanců domu. Cílem výletu byla návštěva občanského sdružení Nová šance, které nabízí pomoc lidem v těžkých životních situacích a odkud do Vlaštoviček přišel jeden z jeho současných nevidomých obyvatel – pan Petr.
Do Ostravy se účastníci výletu rozhodli jet vlakem a poté využili ostravské městské hromadné dopravy. V Koblově pro ně zaměstnanci a klienti střediska Nová šance připravili opékání na ohni, takže si každý mohl opéct vlastní špekáček, který jak mj. potvrdila většina obyvatel z Vlaštoviček, chutnal znamenitě.
Po občerstvení se mohli všichni blíže seznámit s navštíveným zařízením. Největší zájem byl o zvířata, o která se zdejší klienti starají. Hlavní pozornost pak poutali dva poníci ve výběhu, kteří se nechali od většiny přítomných pohladit. „Rád jsem se zase setkal se známými tvářemi, byl to moc hezký den,“ zhodnotil bývalý klient zařízení Nová šance, pan Petr, který již rok bydlí v Domě sv. Cyrila a Metoděje.

Děkujeme partnerům