Obyvatelé Domu ve Vlaštovičkách na návštěvě v Slezském muzeu

08.04.2013 - Ve středu 3. dubna navštívili obyvatelé Domu sv. Cyrila a Metoděje Slezské muzeum v Opavě. Původně měli klienti namířeno za bývalou obyvatelkou domu paní Hanou S., která nyní pobývá v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Horním Žukově, ale z důvodu mimořádně nevlídného počasí byla nakonec tato cesta odložena na později.
Ve středu 3. dubna navštívili obyvatelé Domu sv. Cyrila a Metoděje Slezské muzeum v Opavě. Původně měli klienti namířeno za bývalou obyvatelkou domu paní Hanou S., která nyní pobývá v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Horním Žukově, ale z důvodu mimořádně nevlídného počasí byla nakonec tato cesta odložena na později.

Místo toho se 9 obyvatel Domu pro zrakově postižené a 4 zaměstnanci, kteří dělali klientům doprovod, rozhodlo pro náhradní program.
 
„Návštěvu zrekonstruovaného Slezského muzea jsme plánovali již delší dobu, takže i tento náš náhradní program byl, myslím, velmi zajímavý a pro obyvatelé přínosný," prozradila jedna z obyvatelek domu Hana Haasová, která klienty doprovázela.
 
Obyvatelé v muzeu zavítali nejprve na místo výstavy fotografií soutěže Můj svět, jehož je Charita Opava pořadatelem. Doprovod z řad zaměstnanců popisoval klientům jednotlivé fotografie a co zobrazují.
 
Pak se již všichni přemístili do prostor, kde jsou stálé sbírky Slezského muzea, které se dělí na oddělení společenských a přírodních věd.
Paní průvodkyně popisovala jednotlivé exponáty a na některé z nich si mohli klienti také sáhnout.
 
„Mě se nejvíce líbilo, že si tady člověk mohl poslechnout, dle svého výběru, nahrané zvuky jednotlivých zvířat, jež žijí na území České republiky. Moc se mi tady líbilo a doufám, že jsem ve Slezském muzeu nebyl naposledy,“ zhodnotil návštěvu nevidomý obyvatel domu ve Vlaštovičkách – pan Petr Vrána.

Děkujeme partnerům